علینقی عالیخانی
بازخوانی پرونده عالیخانی

نگاهی به زندگی و عملکرد یک وزیر فاسد رژیم پهلوی

بازخوانی پرونده عالیخانی

مامور ساواک فعال در عرصه اقتصاد و سیاست ایران در هفت کابینه

علینقی عالیخانی فرزند عابدین به شـماره‌ شـناسنامه‌ 713‌ در بـهمن 1307 در بخش 4 شهر تهران به دنیا آمد.درباره پدر،مادر و محیط خانوادگی‌ او اطلاعات زیادی در دست نیست.آنـچه که از برخی‌ منابع به دست‌ آمده حاکی از آن‌ است‌ که پدرش به کشاورزی اشـتغال داشته و به عابدین خـان در مـیان مردم شهرت داشته است.1وی درجه‌دار قزاق و مرتبط با رضا خان قزاق بود.همین آشنایی‌ سبب شد از سال 1315‌ تا اخراج...

ادامه مطلب

براساس خاطرات علینقی عالیخانی؛ ارجحیت دیکتاتوری بر توسعه

براساس خاطرات علینقی عالیخانی؛ ارجحیت دیکتاتوری بر توسعه

بعد از کودتای 28 مرداد 1332، در حالی که کشور در خفقان به سر می برد و هرگونه اعتراض نسبت به وضعیت رژیم با خشونت جواب داده می‌شد، برخی افراد تکنوکرات ترجیح دادند در کنار حکومت قرار گیرند و با جذب در دستگاه، هم زمینه ارتقای اجتماعی خود را فراهم کنند و هم اینکه اگر دیدگاهی در خصوص توسعه کشور دارند، آن را به اجرا درآورند. با این حال تجربه تعامل این افراد با محمدرضا پهلوی نشان داد فقط اشخاصی می‌توانند...

ادامه مطلب