آیت الله میرزامحمدحسین غروی نائینی معروف به میرزای نائینی
0

 اشاره

آیت‌الله محمد حسین غروی نایینی از فقیهان شیعه و از علمای طرفدار نهضت مشروطه بود. او از شاگردان میرزای شیرازی و آخوند خراسانی بود و در حوزه‌های علمیه اصفهان، سامرا و نجف تحصیل کرد. همراهی با میرزای شیرازی در نهضت تنباکو، و همکاری با آخوند خراسانی در نهضت مشروطه، و اعلام جهاد علیه انگلیس در عراق از جمله فعالیت‌های برجسته سیاسی میرزای نایینی است. نایینی کتاب معروف «تنبیه الامه و تنزیه المله» را در دفاع از مشروطه و نفی استبداد نوشت. وی پس از آیت‌الله محمدتقی شیرازی، به همراه آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی عهده‎ دار مرجعیت شیعه شد.

 «گذرستان» حاضر به شرح سوابق علمی و مبارزات سیاسی آیت‌الله محمد حسین غروی نایینی پرداخته است.


رحلت علامه میرزامحمدحسین نائینی

رحلت علامه میرزامحمدحسین نائینی

روز 24 مرداد 1315 علامه میرزامحمدحسین نائینی از رهبران برجسته جنبش مشروطه در 78 سالگی درگذشت. میرزامحمدحسین نائینی، فرزند حاجی میرزا عبدالرحیم، شیخ الاسلام نائین در سال 1277ق در شهر نائین به دنیا آمد. وی پس از فراگیری مقدمات علوم دینی در زادگاهش، در سن 17 سالگی برای ادامه تحصیل به اصفهان رهسپار گردید. در حوزه علمیه اصفهان، دانش های مقدماتی، علم اصول، فلسفه، کلام و فقه را فراگرفت. سپس در سال 1303ق برای...

ادامه مطلب

اندیشه سیاسى شیخ فضل الله نورى و میرزاى نائینى

اندیشه سیاسى شیخ فضل الله نورى و میرزاى نائینى

 در باب مشروطیت و وقایع عصر قاجار پژوهش هاى گسترده اى به عمل آمده؛ اما هنوز پاره اى از مسائل اجتماعى و فکرى وجود دارد که در پرده ابهام به سر مى برد؛ از این رو با توجه به بستر تاریخى این قضایا و همچنین مطالبى که بزرگان نگاشته اند، در این دوره باید تحقیقات وسیع ترى انجام گیرد. مطالبى که در این مجال ارائه مى شود، بحثى است تطبیقى بین گفتمان سیاسى و اندیشه سیاسى مرحوم شیخ فضل اللّه نورى با مرحوم میرزاى...

ادامه مطلب

مواضع آیت‌اللّه نائینى در جریان مشروطیت و حوادث پس از آن

مواضع آیت‌اللّه نائینى در جریان مشروطیت و حوادث پس از آن

زندگانى محمدحسین نائینى از خاندان معروف روحانى نائین در سال 1273 یا 1277 هجرى قمرى به دنیا آمد. پدرش میرزا عبدالرحیم و پدر بزرگش حاج میرزا محمدسعید یکى پس از دیگرى شیخ الاسلام نائین بودند. محمدحسین پس از گذراندن دوره تحصیلات ابتدایى، در سن 17 سالگى وارد حوزه علمیه اصفهان شد. از مشهورترین استادان وى در فقه و اصول، آیات عظام آقامیرزا محمدحسن نجفى و حاج شیخ محمدباقر اصفهانى والد علّامه بزرگ آقا شیخ...

ادامه مطلب