علی سهیلی
0

اشاره

علی سهیلی از بلندپایگان عصر پهلوی دوم بود. او در کارنامه خود سمتهای نخست وزیری، وزارت امور خارجه، سفارت و استانداری را تجربه کرده بود. به شدت اهل بند و بست بود و یک بار به جرم مداخله در انتخابات مجلس چهاردهم مجرم شناخته و محاکمه نیز شد. سیدحسن تقی‌زاده اعتقاد داشت سهیلی در نزدیک ساختن مناسبات ایران و انگلیس نقش موثری داشته است. سهیلی هنگام مرگ نیز در لندن به سر می‌برد. او در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۳۷ هنگامی که سفیر ایران در لندن بود به بیماری سرطان درگذشت.

 «پرونده» حاضر شرح حال سهیلی است و عملکرد و شخصیتش را مورد بررسی قرار داده است.


علی سهیلی

علی سهیلی

علی سهیلی، نخست‌وزیر، در کنار محمدرضا پهلوی(نفر اول از سمت چپ)

ادامه مطلب

علی سهیلی؛ اولین نخست وزیری که دادگاهی شد!

علی سهیلی؛ اولین نخست وزیری که دادگاهی شد!

علی سهیلی از مشاهیر ایران و رجال دوره پهلوی بود که دو دوره نخست وزیری ایران را بر عهده داشت. سهیلی اولین نخست وزیر محمد رضا شاه پهلوی بود که توسط حکومت دادگاهی شد. علی سهیلی در سال ۱۲۷۵ در تبریز به دنیا آمد و در سال ۱۳۳۷ در لندن درگذشت. علی سهیلی نهمین نخست وزیر ایران در دوران پهلوی بود. او یکبار در سال ۱۳۲۱ به عنوان نخست وزیر انتخاب شد و چند ماه برکنار شد و بار دیگر در سال ۱۳۲۲ از طرف محمد رضا شاه...

ادامه مطلب

سقوط کابینه اول علی سهیلی

سقوط کابینه اول علی سهیلی

علی سهیلی دو بار نخست‌وزیر شد. یکی پس از ذکاءالملک فروغی که در پست ریاست وزرایی‌اش فوت کرد و علی سهیلی وزیر امور خارجه‌اش که با دانستن زبان روسی و داشتن خانم روس رابطه مناسبی با روس و انگلیس داشت علی سهیلی دو بار نخست‌وزیر شد. یکی پس از ذکاءالملک فروغی که در پست ریاست وزرایی‌اش فوت کرد و علی سهیلی وزیر امور خارجه‌اش که با دانستن زبان روسی و داشتن خانم روس رابطه مناسبی با روس و انگلیس...

ادامه مطلب

علی سهیلی و نقش قدرتهای بزرگ در تعیین کابینه‌ها!

علی سهیلی و نقش قدرتهای بزرگ در تعیین کابینه‌ها!

آن روزها رجالی روی کار می‌آمدند که بتوانند با روس و انگلیس همکاری کرده باشند. مرحوم علی سهیلی از اعضای وزارت خارجه ایران در دوره سلطنت رضاشاه بود که قدری ترقی نموده آخرین پست او استانداری کرمان بود و مرحوم فروغی او را که زبان روسی می‌دانست به وزارت خارجه کابینه خود دعوت نموده بود و چون در آن چند ماه در رابطه خود با روس و انلیس از خود لیاقت به خرج داد مورد توجه قرار گرفت، خصوصاً اینکه اهل بند و...

ادامه مطلب

خواری علی سهیلی در مقابل بیگانگان و برخی از اقدامات او

خواری علی سهیلی در مقابل بیگانگان و برخی از اقدامات او

از اواخر سال 1321 به بعد تا سال 1322 و افتتاح مجلس چهاردهم دولت علی سهیلی دو مرتبه روی کار آمد زیرا دولت قوام در فاصله دو کابینه علی سهیلی به مدت کوتاهی اولین دوره زمام‌داری‌اش منقضی گردید. علی سهیلی که بهتر توانسته بود در برابر صاحبان قدرت خارجی و داخلی نرمش به خرج داده تسلیم باشد می‌توانست دوام آورد...       "از اواخر سال 1321 به بعد تا سال 1322 و افتتاح مجلس چهاردهم...

ادامه مطلب

نخست وزیری که محاکمه ولی تبرئه شد

نخست وزیری که محاکمه ولی تبرئه شد

علی سهیلی سیاست پیشه معروف، پس از شهریور ۱۳۲۰ در کابینه فروغی وزیر خارجه بود و پیمان سه جانبه را پس از تصویب مجلس با بولارد و اسمیرنف وزیر مختار انگلیس و شوروی در نهم بهمن ۱۳۲۰ امضا کرد و یک بار پس از فروغی از ۱۸ اسفند ۱۳۲۰ تا ۱۵ مرداد ۱۳۲۱ و بار دیگر پس از قوام السلطنه از ۲۸ بهمن ۱۳۲۱ تا ۷ فروردین ۱۳۲۳ نخست وزیر شد. در دوران نخست وزیری او به ویژه دوران دوم، تهران با مشکلات بسیار و بیش از همه با مشکل...

ادامه مطلب