علی سهیلی


2053 بازدید

علی سهیلی، نخست‌وزیر، در کنار محمدرضا پهلوی(نفر اول از سمت چپ)


علی سهیلی