نفت شمال
0

اشاره

 مروری بر ادبیات موجود در مورد استعمارگران نشان می‌دهد که بخش اعظم برنامه‌ها و چالش‌های آنان متوجه امتیازات گوناگون و دسترس‌پذیر کشورهای متاثر از استعمار بوده است. مطالعه رفتار دولت‌های وقت، از یک سو و شیوه‌های استعمارگران در تصاحب امتیازات متنوع، از سوی دیگر، عامل‌های کلیدی در تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را آشکار می‌سازد. مسئله امتیاز نفت شمال ایران از زمان آغاز طرح آن در دوره ناصری تا زمان پهلوی دوم یکی از مسائل پرمناقشه میان ایران، روسیه، انگلستان و بعدها آمریکا بود. این گفته محمدرضا پهلوی که «ما خود را به روبه‌روی یک پیشنهاد روسی دریافتیم که به اندازه‌ای تند بود که به یک فرمان شباهت داشت» شدت این مناقشه را نشان می‌دهد.

در «پرونده» حاضر، امتیاز نفت شمال و رفتار بازیگران ذینفع در آن بررسی شده است.


سلیمان میرزا اسکندری و نفت شمال

سلیمان میرزا اسکندری و نفت شمال

 موضوع امتیاز نفت شمال، نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه مطرح شد. وی در فرمانی (1274ش/1313ق)، امتیاز استخراج نفت را در «محال ثلاثه»؛ یعنی تنکابن، کجور و کلارستان (مازندران) به محمدولی‌خان خلعتبری (سپهدار و سپهسالار آینده) واگذارد(1) و او نیز در ششم بهمن 1294 خورشیدی (27 ژانویه 1916م) در قراردادی این امتیاز را به آخاکی مددویچ(2) داد.(3) این قرارداد در ایام پرآشوب جنگ جهانی اول و در غیبت مجلس شورای ملی...

ادامه مطلب

آمریکا ، انگلیس و امتیاز نفت شمال

آمریکا ، انگلیس و امتیاز نفت شمال

 در ماه مارس 1930، مکس ام. دیکسن ، نماینده آمریکایی «شرکت نفتِ باند و شئر» نیویورک همراه با شخصی به نام حسین مصطفی‌اف (حسن مصطفی بِیگ) با هدف کسب امتیاز نفت در پنج استان شمالی که در حوزه امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران نبود وارد تهران شد. تلاش‌های دیکسن نهایتاً نافرجام ماند، ولی مذاکراتی که با تیمورتاش، فروغی، و دیبا، حسابدار دربار، انجام داد تا حدودی نظام رشوه را در محافل عالی مملکت و نحوه...

ادامه مطلب

امتیاز نفت شمال

امتیاز نفت شمال

 روز اول آذر 1300 دولت روسیه به تصویب لایحه اعطای امتیاز نفت شمال به کمپانی آمریکایی «استاندارداویل» اعتراض کرد. این طرح دیروز در مجلس شورای ملی تصویب شد. این قرارداد دو روز پیش میان دولت ایران و نمایندگان شرکت نفت امریکایی«استاندارد اویل» به امضا رسید و دیروز در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. منابع نفتی شمال ایران تاریخی طولانی و خواندنی دارد. ناصرالدین شاه قاجار در بهمن ماه...

ادامه مطلب

واگذاری امتیاز نفت شمال به آمریکا (1300ش)

واگذاری امتیاز نفت شمال به آمریکا (1300ش)

 پس از کودتای 1299ش و حکومت سه ماهه کابینه سیاه، احمدشاه قاجار با تکیه بر واگذاری وزارت جنگ به رضاخان، سید ضیاالدین طباطبایی را از ایران اخراج کرد و احمد قوام‌السلطنه را به صدارت گماشت. قوام‌السلطنه که یارای مخالفت با قدرت وزیرجنگ را نداشت سعی نمود تا با تکیه بر یک قدرت بی طرف توازن قوا را ایجاد کند و از نفوذ روزافزون انگلستان و ایادیش بکاهد. به همین منظور به جهت پر نمودن خزائن خالی دولت مسئله...

ادامه مطلب

رشوه آمریکا و کسب امتیاز نفت شمال

رشوه آمریکا و کسب امتیاز نفت شمال

 در ماه مارس 1930، مکس ام. دیکسن ، نماینده آمریکایی «شرکت نفتِ باند و شئر» نیویورک همراه با شخصی به نام حسین مصطفی‌اف (حسن مصطفی بِیگ) با هدف کسب امتیاز نفت در پنج استان شمالی که در حوزه امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران نبود وارد تهران شد. تلاش‌های دیکسن نهایتاً نافرجام ماند، ولی مذاکراتی که با تیمورتاش، فروغی، و دیبا، حسابدار دربار، انجام داد تا حدودی نظام رشوه را در محافل عالی مملکت و نحوه...

ادامه مطلب