تصویری از دکتر منوچهر اقبال


3411 بازدید

دکتر منوچهر اقبال مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و کسی که 38 سال از عمر خود را در مشاغل مهم و کلیدی کشور در مصدر کار بود روز چهارم آذر 1356 در سن 68 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت.


تصویری از دکتر منوچهر اقبال