اعلامیه «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» در آذرماه 1357


اعلامیه «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» در آذرماه 1357
جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

تهران-ایران

به تاریخ 6/9/1357

اتحادیه بین المللی حقوق بشر-نیویورک

هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین‌المللی حقوق و آزادی‌هائی را که در این اعلامیه ذکر گردیده است تأمین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد «ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر»

پس از برقراری حکومت نظامی و کشتار هزاران نفر از مردم بی‌دفاع و بیگناه در روز جمعه 17 شهریور و هجوم مزدوران و عوامل حکومت به شهرها و ضرب و جرح مردم و تخریب و تاراج و آتش زدن اموال و مغازه‌های مردم، مساجد، اماکن عمومی، بانکها، ادارات و مؤسسات عمومی و کشتار دانشجویان دانشگاه تهران در روز شنبه 13 آبان‌ماه و بالاخره آتش زدن نیمی از شهر تهران در روز یکشنبه 14 آبان‌ماه توسط مزدوران حکومت و در غیبت عمدی مأمورین نظامی و انتظامی، رژیم خودکامه ایران به بهانه برقراری نظم فرماندهان نظامی را به عنوان دولت به مردم ایران تحمیل کرد. طی سه هفته‌ای که از تشکیل این دولت میگذرد کشتار و ضرب و جرح و بازداشت مردم با ابعاد وسیع در اکثر شهرهای ایران ادامه دارد. تعطیل مدارس و دانشگاهها و مطبوعات، برقراری سانسور شدید در رادیو و تلویزیون و جعل و تحریف اخبار، تعطیل و اشغال بسیاری از ادارات و مؤسسات عمومی توسط قوای نظامی، درهم شکستن اعتصاب کارگران، کارمندان و معلمان همراه با کشتار و ضرب و جرح و زجر و بازداشت آنان، هجوم به مساجد و اماکن مذهبی و کشتار مردم از دیگر ره‌آوردهای دولت نظامی است و در این شرایط رئیس دولت در پارلمان تحمیلی به مردم ایران خبر از کشتار بیشتر و اجتناب‌ناپذیر بودن خونریزی میدهد.

پادشاه ایران در پیام خود که در اولین روز تشکیل دولت نظامی خطاب به ملت ایران ایراد نمودند اعلام داشتند«من پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم و آنچه را که شما برای بدست آوردنش قربانی دادید تضمین میکنم» و نشان دادند که معنای این تضمین هرچه بیشتر قربانی کردن مخالفان استبداد، اختناق و فساد است!!

رژیم ایران پس از 25 سال حکومت استبدادی و تعطیل کلیه نهادهای مردمی و دموکراسی و سلب همه آزادیهای فردی و اجتماعی مردم ایران و غارت ثروتهای ملی از رعایت قانون اساسی، آنهم در شرایطی که هر نوع امنیتی از ایران رخت بربسته و برای جان و سلامتی و حقوق و آزادیهای مردم ایران هیچگونه ارزش و اعتباری نمیشناسد، سخن میگوید.

جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر در این روزهای خطیر تاریخ ایران از آن اتحادیه که اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر را در پهنه جهان بر عهده گرفته است، انتظار دارد که فریاد ملت مظلوم و ستمدیده ایران را به گوش جهانیان برساند. دنیا این حقیقت را بداند که رژیم ایران برای بقای خود از همه وسایل غیرقانونی و غیر انسانی در جهت کشتار مردم استفاده میکند. دنیا این حقیقت را بداند که برقراری حکومت نظامی و گلوله‌باران کردن مردم نه بخاطر برقراری نظم بلکه به منظور ادامه استبداد رژیم و استمرار اختناق و فساد حاکم بر ایران است. دنیا این حقیقت را بداند که مردم ایران جز تغییر بنیادهای سیاسی و اقتصادی استبداد و اختناق و استثمار و فساد و برقراری نظام حکومتی منبعث از اراده مردم و متکی بر منافع اکثریت محروم جامعه هدف و منظوری ندارند.

جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

هیأت اجرائی