آشنایی با آیت الله عبدالله مازندرانی

امام خمینی و مراجع ثلاث - آیت الله عبدالله مازندرانی


محمد رجائی نژاد
1889 بازدید
عبدالله مازندرانی مشروطیت

امام خمینی و مراجع ثلاث - آیت الله عبدالله مازندرانی

با اینکه حضرت امام در آغاز زعامت مراجع ثلاث حدوداً در سن 34 سالگی اند، ولی از موقعیت علمی و جایگاه شخصیتی و اجتماعی بالایی برخوردار بودند و ارتباط نزدیکی با آیات ثلاث داشتند.

عنوان مراجع ثلاث (سه گانه)، عنوانی است که در تاریخ معاصر ایران در دو دوره تاریخی به کار رفته و شهرت یافته است؛ یکی در مقطع تاریخی مشروطه که «مراجع ثلاث یا آیات ثلاث یا ارکان ثلاثه» عنوانی بود که به حضرات آیات؛ محمدکاظم خراسانی (آخوند)، میرزاحسن خلیلی تهرانی و سید عبدالله مازندرانی اطلاق می شد. در این دوره به کاری گیری این عنوان بیشتر با یک نگاه سیاسی بود تا از باب شئون مرجعیت؛ هماهنگی و همکاری این سه عالم و فقیه بیشتر در حمایت از جنبش مشروطه بود تا امور مربوط به نهاد روحانیت و طلاب دینی. اما مشهوریت عنوان مراجع ثلاث برای بار دوم، حدود 80 سال پیش، بعداز رحلت مؤسس حوزه علمیه قم، آیت الله شیخ عبداکریم حائری (9 بهمن سال 1315 ش) بر سه تن از علما و مراجع وقت شیعه در قم اطلاق گردید که بیشتر به لحاظ همکاری و هماهنگی در امور مرجعیت سنتی و شرعی و حفظ حوزه علمیه تازه تأسیس قم مربوط بود.

البته زمانی که عنوان «امام خمینی و مراجع ثلاث» گفته می شود، علاوه بر دو مقطع پیشین، یک مقطع تاریخی دیگری به ذهن خطور می کند، یعنی مقطع آغاز نهضت اسلامی ایران به رهبری حضرت امام تا مقطع پیروزی و استقرار نظام جمهوری اسلامی که شامل سه دهه چهل، پنجاه و شصت می شود. در این دوره تاریخی به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی (بهمن 1357) تا رحلت امام خمینی (خرداد 1368) روابط خاص و نزدیکی بین حضرت امام و سه مرجع بزرگ وقت در ایران؛ حضرات آیات عظام: محمدرضا گلپایگانی، شهاب الدین مرعشی نجفی و کاظم شریعتمداری وجود داشت. با این که مراجع ثلاث برای این مقطع شهرت ندارد و در تاریخ معاصر ایران به ثبت نرسیده است، اما در تاریخ انقلاب گاهی عنوان امام خمینی و مراجع ثلاث به کار رفته و گفته شده است که منظور همین مراجع و آیات عظام است.

در این مقاله مقطع اول و سوم هدف و محور مباحث نیست، آنچه مطالعه و بررسی خواهد شد مقطع دوم است؛ البته آن هم مختصر و با تأکید و توجه به بخشی که کمتر بدان پرداخته شده، یعنی ارتباط امام خمینی با مراجع ثلاث؛ این که ارتباط امام خمینی با مراجع ثلاث این مقطع چگونه بود؟ در این نوشته به طور مختصر در صدد پاسخ به این پرسش هستیم.

مراجع ثلاث دوره مشروطه

آیات ثلاث مقطع نخست (مشروطه) از جمله عالمان و مراجع حامی مشروطه بودند، بلکه خود از رهبران نهضت مشروطه در ایران به حساب می آمدند. آیت الله میرزاحسین خلیلی تهرانی، از شاگردان شیخ مرتضی انصاری و صاحب جواهر بود که بعد از میرزای شیرازی در نود سالگی، زعامت شیعه را عهده دار گردید و با ورود در مسائل سیاسی و اجتماعی، رونق و شکوه فراوانی به مرجعیت داد. وی به همراه آخوند خراسانی در ماجرای عزل (استعفای) اتابک اعظم (عین الدوله) نقش موثری داشت. آخوند خراسانی صاحب کفایه الاصول را هم می‌توان رهبر نهضت مشروطه خواهی ایران دانست. وی به همراه عبدالله مازندرانی در مشروطه دوم با صدور بیانیه‌های فراوان در جهت به انحراف کشیده نشدن مشروطه در ایران تلاش فراوان کردند.

مراجع ثلاث دوره پهلوی

«مراجع ثلاث» در مقطع دوم، عنوانی است که بعداز رحلت آیت الله حائری یزدی مؤسس حوزه قم، بر حضرات آیات؛ سید محمد تقی خوانساری، سید صدرالدین صدر و سید محمد حجت کوه کمری اطلاق می شد. این سه مرجع بزرگوار طی هشت سال (خلال سالهای 1315 ش تا 1323 ش) علاوه بر سرپرستی حوزه علمیه قم به طور مشترک، هر یک متصدی مقام فتوا نیز بودند. در اینجا برای آشنائی بهتر و بیشتر به زندگی پربرکت هر کدام به طور مختصر اشاره می شود.

آیت الله سید محمد تقی خوانساری

آیت الله سید محمد تقی خوانساری در اواخر اردیبهشت سال 1267 ش (رمضان 1305 ق)، در شهر خوانسار به دنیا آمد. تا هفده سالگی ادبیات عرب و دیگر پایه های مقدماتی علوم اسلامی را همانجا فراگرفت. برای تکمیل دروس و اندوخته ها رهسپار حوزه نجف شد و پس از تکمیل درسهای ناتمام، در درس علمای بزرگ از جمله آیات عظام؛ آخوند خراسانی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، شریعت اصفهانی و میرزای مجاهد، محمد تقی شیرازی حاضر شد. همچنین از درسهای اصول آیات بزرگ: نائینی و آقا ضیاء عراقی هم بهره مند گردید.

با شروع جنگ جهانی اول که به اشغال عراق هم کشیده شد، به همراه بعضی از علما از جمله آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی (آن زمان در نجف بود) راهی صحنه جهاد گشتند. در ادامه با پیروزی قوای دشمن و اشغال بغداد، اشغالگران انگلیسی آقای خوانساری را که از قسمت پا مجروح هم شده بود، دستگیر و به همراه دیگر اسرای جنگی به جزیره سنگاپور (مستعمره خود) تبعید کردند.

آقای خوانساری پس از گذشت چهار سال تحمل رنج اسارت، آزاد گشت. امام خمینی نیز به مناسبت های مختلفی به این مسئله اشاره کرده و فرموده اند:

«در قضیه عراق... پسر سید [آیت الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی] در جنگ کشته شد. علماى اینجا تفنگ به دوش گرفتند رفتند مقابله. مرحوم آقاى سید محمد تقى خوانسارى - رضوان اللَّه علیه - به حبس رفت یعنى [انگلیسیها] گرفتند، اسیرش کردند. با یک عده دیگرى اسیر کردند و بردند.» (صحیفه امام، ج 3 ، ص 243)

یا این که خطاب به محمدرضا شاه و دربارش می فرماید: «آخوند مرتجع است یا تو؟... این آخوند بود که در عراق به جبهه رفت و به جنگ رفت و اسیر شد. همین مرحوم آقاى خوانسارى - رضوان اللَّه علیه - مرحوم آقاى آسید محمد تقى خوانسارى یکى از اشخاصى است که در جبهه رفت و جنگ کرد و اسیر شد؛ مدتها هم اسیر بود.» (صحیفه امام، ج 9 ، ص 537)

آیت الله خوانساری بعد از رهایی از اسارت به زادگاهش خوانسار بازگشت. سپس به حوزه علمیه اراک هجرت کرد و در درس آیت الله شیخ عبدالکریم حائری شرکت جست و خود نیز جداگانه به تدریس فقه، اصول و حکمت پرداخت. دیری نگذشت که در سلک یاران نزدیک و مشاوران برجسته و هیأت استفتاء آیت الله حائری قرار گرفت و نقش ‍ برجسته ای در شکل گیری حوزه علمیه قم ایفا کرد و مشوقی در هجرت آیت الله حائری به قم بود.

این عالم جلیل القدر شاگردان زیادی پرورش داد. از جمله آنان؛ امام خمینی، آیت الله محمدعلی اراکی و... را می توان نام برد که هرکدام بعدها از مراجع به نام شیعه شدند. حضرت امام در زندگی نامه خود نوشت مرقوم کردند: «سطوح را نزد مرحوم آقاى حاج سید محمد تقى خوانسارى مقدارى» [فرا گرفتم.] (صحیفه امام، ج 19 ، ص ‌427)

یکی از حوادث مهم در تاریخ زندگی این عالم نامی، نماز بارانی بود که در خرداد ماه سال 1323 ش، همزمان با حضور قوای اشغالگر متفقین در قم اقامه نمود و به لطف خدا باران هم بارید.

با همه معنویت و روح عرفانی که آیت الله خوانساری داشتند، در ایران نیز همچون عراق پیگیر مسائل سیاسی و اجتماعی بودند. ایشان همگام با آیت الله حاج آقا حسین قمی پیشگام مبارزه علیه کشف حجاب شد. با شروع شکل گیری توطئه اشغال فلسطین، با آیت الله کاشانی همنوا گشت و در فتوایی فداکاری و کمک مسلمانان در قضیه فلسطین و جنگ صهیونیسم را واجب شمرد. همچنین در حمایت از آیت الله کاشانی با فتوایی سرنوشت ساز، ملی شدن نفت را اعلام کرد و هنگام برگزاری انتخابات مجلس هفدهم بار دیگر به یاری کاشانی شتافت و در فتوایی شرکت در انتخابات را وظیفه شرعی دانست.

از این عالم و مرجع گرانقدر چهار فرزند به یادگار ماند؛ سه پسر و یک دختر. دو تن از فرزندان وی از علمای بزرگ معاصرند. آیت الله سید محمدباقر خوانساری و آیت الله سید محمدعلی خوانساری. فرزند دیگر ایشان سید احمد خوانساری از دبیران فاضل آموزش و پرورش و داماد ایشان نیز علامه سید ابوالحسن حافظیان بودند.

آیت الله خوانساری که به دعوت علمای همدان، اوایل تابستان 1331 ش به همراه امام خمینی، آیت الله اراکی، آیت الله آخوند ملاعلی همدانی و فرزند بزرگش سید محمد باقر به آن دیار رفته بودند، در شهریور ماه دچار عارضه قلبی شده و سرانجام هفتم شهریور 1331 ش (7 ذیحجه 1371 ق) در 67 سالگی به دیار باقی شتافت و پیکرش را به قم آورده و در مسجد بالاسر حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپردند.

هنگام انتقال جنازه به قم، حضرت امام متوجه می شوند که آیت الله بروجردی به دلایلی قصد شرکت در تشییع جنازه را ندارند و به همین دلیل به یکی از روستاهای اطراف قم رفته اند، لذا از آیت الله سلطانی می خواهند که ضمن ملاقات، ایشان را از این کار باز دارند. با تدبیر حضرت امام و آقای سلطانی، آیت الله بروجردی ضمن اینکه نمایندگانی را برای استقبال از جنازه آیت الله خوانساری فرستادند، بلکه خود نیز بر پیکر ایشان نماز خواندند. 

قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، فرزندان آن عالم بزرگوار نیز، به ویژه آیت الله سید محمدباقر خوانساری، از همراهان انقلاب و حضرت امام بودند. چنانکه اسفند ماه 1357 ش، به درخواست جمعی از مؤمنان بازار تهران، حضرت امام مرقوم کردند:

«این جانب به جناب مستطاب سید الاعلام و حجت الاسلام آقاى حاج سید محمد باقر- دامت افاضاته- کمال علاقه را دارم و ایشان شایسته براى امر مرقوم [امام جماعت مسجد امام بازار] هستند. ان شاء اللَّه تعالى مؤمنین از برکات ایشان مستفیض شوند.» (صحیفه امام، ج 6 ، ص 254)

آیت الله سید صدرالدین صدر

آیت الله سید صدرالدین صدر، اواخر اردیبهشت 1261 ش (اوایل رجب 1299 ق) در کاظمین دیده به جهان گشود. دوران کودکی را در سامرا گذراند و ادبیات و ریاضیات و مقطع سطح حوزه را از استادان آن دیار فرا گرفت. با هجرت به کربلا و نجف از بزرگانی چون: آیت الله ملا محمدکاظم خراسانی (اخوند)، نائینی، آقا ضیاءالدین عراقی، سید اسماعیل صدر، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی و میرزا فتح الله شریعت اصفهانی بهره مند گردید.

وی در سال 1292 ش، رهسپار ایران شد و تا 1298 ش، در مشهد سکنی گزید و در جوار حضرت علی بن موسی الرضا(ع) به تدریس و ارشاد مردم پرداخت. سپس مجدداً برای پرستاری از پدر (آیت الله سید اسماعیل صدر) به سامرا برگشت. بعدها چند مرتبه جهت تعلیم و تعلم بین ایران و عراق هجرت کرده و در نهایت برای بار دوم و به درخواست حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی در سال 1314 ش، به قم آمدند و ضمن معاونت و یاری حاج شیخ در اداره حوزه علمیه تازه تأسیس قم، به تدریس و وعظ و ارشاد مردم همت گماشت. آیت الله حائری، آقای صدر را وصی خود قرار داد و به پیشنهاد او آیت الله سید محمدحجت نیز به وصایت وی برگزیده شد.

آیت الله صدر دارای سه پسر و پنج دختر بود. پسران: آیت الله سید رضا، آیت الله امام موسی صدر و آقای حاج سید علی صدر. دامادهای ایشان: آیت الله سید محمدباقرسلطانی طباطبایی (پدر خانم یادگار امام خمینی، حاج سید احمد آقا)، آیت الله شهید سید محمدباقر صدر، حجت الاسلام والمسلین دکتر علی اکبر صادقی (پدر خانم حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق)، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی صدر عاملی، حجت الاسلام والمسلمین شیخ هادی عبادی، حاج مصطفی فیروزان و استاد سید حسین شرف الدین.

دو تن از فرزندان آیت الله صدر؛ حاج آقا رضا در درس فلسفه و عرفان (نسبتاً بیشتر) و حاج آقا موسی (امام موسی صدر) در فقه و اصول (نسباً کمتر) در درس امام خمینی شرکت داشتند. و رابطه حضرت امام با خود آیت الله صدر هم رابطه گرمی بود. به گونه ای که آیت الله صدر جلسات مباحثه فقهی با آیت الله سید احمد شبیری زنجانی و امام خمینی، به منظور تحاشی بر برخی کتب مهم فقهی چون مجمع المسائل حائری، وسیله النجاه و عروه الوثقی برقرار می کردند.

در مقطعی هم آیت الله صدر با همکاری و همیاری حضرت امام و آیات؛ سید احمد زنجانی و سید احمد خوانساری جهت افزایش شهریه طلاب جلسات امتحانی برگزار می کردند. از همه مهمتر آذر ماه 1323 ش، بود که آیت الله صدر به حضرت امام و حاج شیخ مرتضی حائری را جهت عیادت از آیت الله بروجردی در بیمارستان فیروزآبادی تهران مأمور کرده و ضمن آن از ایشان دعوت نمود تا به قم هجرت نمایند.

آیت الله سید صدرالدین صدر از جمله علما و مراجع مبارز و سیاسی بود. ایشان بی تفاوت به جریانات سیاسی و اجتماعی نبودند. نگاه پدرانه و خصوصیات اخلاقی و رفتاری ایشان به گونه ای بود که مبارزان و جریانات مبارز اسلامی با ایشان ارتباط داشته و از حمایت آقای صدر برخوردار بودند. فدائیان اسلام یک نگاه پدرگونه به وی داشتند.

ایشان در 5 دی ماه 1332 ش (19 ربیع الاول 1373 ق) رحلت کردند و آیت الله بروجردی بر وی نماز گزارد و پیکر پاکش، کنار قبر حاج شیخ عبدالکریم حائری، در حرم حضرت معصومه(س) به خاک سپرده شد.

آیت الله سید محمد حجت کوه کمری

آیت الله سید محمد حجت در سال1271 ش (1310 ق) در آبادی کوه کمر از توابع تبریز در خانوداه ای اهل علم به دنیا آمد. تحصیلات خود را نخست در زادگاهش نزد پدر ،سپس در نجف اشرف از محضر اساتید و آیات: شریعت اصفهانی، نائینی و آقا ضیاء عراقی بهره برد. در سال 1309 ش (1349 ق) به قم مهاجرت کرد و مورد توجه و عنایت آیت الله مؤسس (آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی) قرارگرفت. وی در دوران حیات پربرکت خود شاگردان زیادی در تمام سطوح پرورش داد و آثار با ارزشی نیز از خود بر جای گذاشت.

از ایشان صاحب 7 فرزند، 4 پسر و سه دختر بودند. پسران: سید محسن حجت کوه کمری (روحانی)، سید حسن حجّت کوه کمری (روحانی)، سید عبدالحسین حجت و سید علی اکبر حجّت. دامادهایشان نیز عبارت اند از: آیت الله شیخ مرتضی حائری یزدی فرزند آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی (پدر خانم آیت الله سید مصطفی خمینی، فرزند امام خمینی)، شیخ عباس مصباح زاده و شیخ عبدالله شهیدی قزوینی.

آیت الله حجت پس از بیست و سه سال اقامت در کنار بارگاه حضرت معصومه (س) در قم، روز دوشنبه 29 بهمن 1331 ش (سوم جمادی الاولی 1372 ق) جان به جان آفرین تسلیم کرد و مقبره وی در جلو مسجد مدرسه حجتیه قم واقع شده است.

معروف است که آیت الله حجت زمان مرگ خود را پیش بینی کرده بود. و در همان زمان هم اتفاق افتاد. یکی از شاگردان ایشان می گوید: هنگام نماز ظهر بود که بلندگوهای حرم اعلام کرد که آیت الله حجت از دنیا رفتند. نماز ظهر را که خواندیم، همه با هم به طرف مدرسه حجتیه حرکت کردیم، وقتی آنجا رسیدیم با چشمان خودم دیدم حضرت امام خمینی روی پله های دوم و سوم مدرسه نشسته و مانند زن های جوان مرده گریه می کردند.

ارتباط امام خمینی و مراجع ثلاث

مدارس علمیه قدیمی قم، با حضور آیت الله حائری، در سال 1301 ش، ساماندهی شده و با مدیریت ایشان حرکت علمی جدیدی را آغاز کردند. به نوعی نقطه شروع و شکوه حوزه علمیه شیعه در تاریخ معاصر ایران توسط آیت الله حائری کلید خورد و حوزه علمیه فعلی تأسیس گردید.

در این دوره علی رغم تضییقات و تهدیدات رژیم پهلوی حوزه علمیه قم بنیان گذاری شد و قوام یافت؛ و هرچند روحانیت به حکم سیاست های رضاشاه در روزگار عسرت و تنگ دستی به سر برد، ولی همت و سیاست های آیت الله حائری، حوزه تازه تأسیس را حفظ نمود. ایشان با آینده نگری و توجه به سرنوشت حوزه، پیش از وفات، مدیران بعد از خود، یعنی آیت الله حجت و آیت الله صدر را تعیین نمود که بعداً با پیوستن آیت الله خوانساری به آنها حوزه علمیه با زعامت این سه مرجع به راه خود ادامه داد و به صورت مشترک اداره شد.

با درگذشت آیت الله حائری، آن هم در اوج قدرت رضاخانی و با وجود مشکلات فراوان اجتماعی و سیاسی در جامعه و با توجه به نقش تأثیرگذار حوزه در بقای اسلام و ارزش های اسلامی که مورد هجوم همه جانبه قرار داشت. موضع گیری این سه مرجع از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. از جمله می توان به فتوای آیت الله خوانساری مبنی بر حرام بودن کشف حجاب و وجوب جلوگیری از آن از باب نهی از منکر و حمایت ایشان از آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در ماجرای ملی شدن صنعت نفت؛ همچنین حمایت و پشتیبانی ایشان و آیت الله صدر از فداییان اسلام اشاره کرد. در این باره آیت الله سید حسن بدلا که با مراجع ثلاث ارتباط نزدیکی داشته است در خاطرات خود می گویند: آیت الله خوانساری و آیت الله صدر آشکارا عملکرد فدائیان را تأیید می کردند، ولی آیت الله حجت در باطن، حامی این گروه بود و برحسب ظاهر از آنها حمایت نمی کرد.

این سه مرجع با همه مشکلات توانستند حوزه نوپای قم را به مدت 8 سال (از رحلت زمان رحلت آیت الله حائری تا آغاز ریاست و مرجعیت عام آیت الله بروجردی) از طوفان استبداد و سیاست های دین زدایی رضاشاه و هرج‌ و‌ مرج ها و هتاکی های بعد از سقوط وی حفظ کنند و آن را به زعیم بزرگ شیعه آیت الله بروجردی تحویل دهند. جالب اینجاست که این سه مرجع عالی مقام به فاصله چند ماه از یکدیگر مرحوم شدند.

حضرت امام در زمان آیات ثلاث یکی از فضلا و اساتید معروف و خوش نامی بودند، با گرایش به مسائل عرفانی و اخلاقی؛ طوری که هفته ای یک روز در مدرسه فیضیه درس اخلاق می گفتند. درس اخلاقی که مشهور خاص و عام بود. ایشان  پس از درگذشت آیت الله حائری تا آمدن آیت الله بروجردی به قم، ضمن مباحثه علمی با دوستان خود، به تدریس معقول و عرفان و سطوح عالی اصول و فقه اشتغال داشت. در دی ماه 1323 ش. بود که به تقاضای تنی چند از فضلای جوان، به تدریس خارج فقه مشغول شد.

اشتغال به تعلیم و تعلم حضرت امام را از اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی کشور باز نمی داشت. در همین زمان است که در پی انتشار جزوه اى با نام «اسرار هزار ساله» در قم که در  آن به معتقدات شیعه و روحانیت و برخى از احکام فقهى توهین و حمله می شود، حضرت امام درس هاى خود را به مدت 2 ماه تعطیل کرده و پاسخى محکم و متین در دفاع از عقاید شیعه، نگاشتند و نام آن را کشف اسرار نهادند.

حضرت امام در یکی از قدیمی ترین سند سیاسی بر جای مانده از خود که مربوط به همان دوران مراجع ثلاث است، زمانه خود را چنین توصیف می کند: «خود خواهی و ترک قیام برای خدا ما را به این روزگار سیاه رسانده و همه جهانیان را بر ما چیره کرده و کشورهای اسلامی را زیر نفوذ دیگران در آورده. قیام برای منافع شخصی است که روح وحدت و برادری را در ملت اسلامی خفه کرده.»

در قسمتی دیگر علما و روحانیون را مورد خطاب و عتاب قرار داده می فرماید:

«امروز روزی که نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته و برای قیام اصلاحی بهترین روز است، اگر مجال را از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید و مراسم دینی را عودت ندهید، فرداست که مشتی شهوتران بر شما چیره شوند.»

نتیجه

از مباحث مطرح شده می توان نتیجه گرفت، با اینکه حضرت امام در آغاز زعامت مراجع ثلاث حدوداً در سن 34 سالگی اند، ولی از موقعیت علمی و جایگاه شخصیتی و اجتماعی بالایی برخوردار بودند و ارتباط نزدیکی با آیات ثلاث داشتند. البته این ارتباط با هر سه در یک سطح نبوده؛ چراکه ارتباط استاد شاگردی امام با آیت الله خوانساری موجب نزدیکی و ارتباط بیشتر و صمیمی تر با ایشان شده بود. همچنین با توجه به روحیات سیاسی و مبارزاتی آیت لله خوانساری و در مرتبه بعد آیت لله صدر که هر دو از فدائیان اسلام علنی حمایت می کردند و با آیت الله کاشانی ارتباط داشتند، حضرت امام نیز احساس نزدیکی و علاقه بیشتری به این دو بزرگوار داشتند. حضرت امام از بین مراجع ثلاث کمترین ارتباط را با آیت الله حجت داشت.

سال ها بعد تقدیر این بود که حضرت امام با دو تن از آیات ثلاث ارتباط سببی پیدا کنند. نوه دختری آیت الله حجت (دختر آیت الله شیخ مرتضی حائری) عروس امام، همسر آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی بشود و نوه دختری آیت الله صدر (دختر آیت الله سلطانی طباطبایی) نیز عروس دیگر حضرت امام، همسر یادگار امام حاج سید احمدآقا شوند.

البته ارتباط و دوستی و علاقه امام به مراجع ثلاث فقط در دوران زعامت آنان نبود، بلکه با آمدن آیت الله بروجردی به قم و آغاز مرجعیت تامه و عامه ایشان که حضرت امام نقش اساسی در آن داشت، همچنین قبولی و استقبال مراجع ثلاث از این جریان، باز حضرت امام با آنان در ارتباط بود و هر سه آن بزرگواران به همراه آیت الله بروجردی برای امام احترام و جایگاه خاصی بودند، به گونه ای در امور اداره و اصلاح حوزه و مسائل سیاسی ایشان را صاحب نظر دانسته و نظرات امام را مهم می دانستند. در این باره خود حضرت امام به نکته جالبی اشاره می کنند:

«روزى مرحوم آقاى بروجردى، مرحوم آقاى حجت، مرحوم آقاى صدر، مرحوم آقاى خوانسارى، رضوان اللَّه علیهم، براى مذاکره در یک امر سیاسى در منزل ما جمع شده بودند. [پیرامون مسئله مجلس مؤسسان شاه] به آنان عرض کردم که شما قبل از هر کار تکلیف این مقدس نماها را روشن کنید. با وجود آنها مثل این است که دشمن به شما حمله کرده، و یک نفر هم محکم دستهاى شما را گرفته باشد. اینهایى که اسمشان «مقدسین» است- نه مقدسین واقعى- و متوجه مفاسد و مصالح نیستند دستهاى شما را بسته اند. و اگر بخواهید کارى انجام بدهید، حکومتى را بگیرید، مجلسى را قبضه کنید که نگذارید این مفاسد واقع شود، آنها شما را در جامعه ضایع مى کنند. شما باید قبل از هر چیز فکرى براى آنها بکنید.»


سایت امام خمینی