استقبال بی‌نظیر مردم ایران از امام خمینی


استقبال بی‌نظیر مردم ایران از امام خمینی
جمعیت انبوه استقبال کننده از امام خمینی در طول مسیر حرکت ایشان از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا، عظیم‌ترین و باشکوه‌ترین استقبال قرن را به نمایش گذارد