جلسات درس امام خمینی با موضوع حکومت اسلامی


4120 بازدید

جلسات درس امام خمینی با موضوع حکومت اسلامی


جلسات درس امام خمینی در نجف با موضوع حکومت اسلامی و ولایت فقیه؛ بهمن‌ماه 1348«...درست توجه کنید(خطاب به طلاب): همانطور که آنان(استعمارگران) بر ضد شما اسلام را بد معرفی کردند، شما هم اسلام را آن طور که هست معرفی کنید...شما باید حکومت اسلامی تأسیس کنید...آنها(استعمارگران) از 300-400 سال پیش زمینه تهیه کردند. از صفر شروع کردند تا به اینجا رسیدند. شما هم از صفر شروع کنید...»

«برای فهم ولایت حاکم ناچاریم اثبات کنیم که: اسلام تنها احکامی جزئی مربوط به وظائف بین عبد و رب نیست. بلکه اسلام آمده است تا یک حکومت بزرگ تشکیل بدهد و احکامش هم مناسب حکومت است و این مطلب خیلی احتیاج به برهان ندارد. زیرا وقتی که صدر اسلام را ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم رسول اکرم(ص) تشکیل حکومت داد. والی به اطراف می‌فرستاد و احکام حکومتی جریان داشت...لهذا پس از رسول اکرم(ص) در زمان خلفا و زمان حضرت امیر(ع) هم حکومت تشکیل شد....»

«...لازم است عرض کنم که حکومت اسلامی هیچ یک از انواع حکومت‌های موجود نیست...آنچه می‌شود گفت اینست که حکومت اسلام، حکومت قانون است و جز قانون کسی حکومت ندارد و قانون الهی بین بشر و میان دُول اسلامی حکومت تام دارد و همه، از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا زمان‌های بعد تابع قانون هستند...»

«...در چنین حکومتی که قانون الهی حاکم مطلق است، رئیس دولت باید دارای دو خصوصیت باشد: این دو خصوصیت که خصوصیت رکنی است، یکی علم به قانون و دیگری بسط عدالت در اجرای آنست. بعد از رسول اکرم(ص) هم در این مسأله هیچ‌گونه اختلاف نظری میان مسلمین نبود که مسئول امر خلافت باید فاضل باشد: اختلاف فقط در موضوع بوده است...»

«...اکنون که دوران غیبت امام پیش آمده و بنا است احکام حکومتی اسلام باقی بماند حکومت در کار است، نه هرج و مرج و عقل حکم می‌کند که تشکیلات لازم است که اگر به ما هجوم آوردند بتوانیم جلوگیری کنیم...»

«...در مسأله ولایت فقیه که عرض شد آنچه بر امام است برای فقیه هم هست. توهّم شده است که هر مقامی امام دارد فقیه هم آن مقام را دارد...این توهّم برای اینست که مطالب من درست به دست نیامده و ناچارم برای دفع این توهّم مطالبی عرض کنم: موضوع ولایت فقیه از امور عقلائی است و واقعیتی جز جعل ندارد مانند قیم برای چهار صغار. قیم ملت با قیم صغار هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام کسی را برای حصانت حکومت یا منصبی تعیین کند...همین ولایتی که برای رسول اکرم(ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی امور است، برای فقیه هم هست. لکن فقها ولیّ مطلق به این معنی نیستند که بر فقهاء زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگری را عزل و نصب نمایند...»