شیرفشاری آب در یکی از محلات قدیمی تهران


2909 بازدید

ستون‌های کوتاهی بودند که در گذرگاه‌ها و خیابان‌های تهران قدیم کار گذاشته می‌شدند. این ستون‌ها که اغلب جنس‌شان ازآهن یا فولاد به رنگ مشکی  بود به منظور توزیع آب سر کوچه های اصلی یا گذرگاه های پر رفت آمد نصب می‌گردید. سر ستون‌ها دارای دکمه‌هایی فلزی معمولا برنجی بود که مردم می‌بایست جهت تهیه آب مورد نیازخود، این دکمه را  فشار می‌دادند. پس از فشردن دکمه‌های فلزی آب از شیرهای آن جاری می‌شد.

۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۶ گزارش مبسوط و مشروحی در مورد تاریخچه و فعالیت‌های سازمان آب کشور در جراید منتشر شد که از آن به عنوان کارنامه سالانه این سازمان صحبت به میان آمده است. در این کارنامه مهندس دیلمقانی مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای تهران نیز گزارشی از وضعیت لوله‌کشی تهران ارائه کرده و گفته است اکنون در تهران به طول ۲ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۴۸۲ متر لوله از قطر یک تا ۴۶ اینچ کشیده شده است. در این گزارش همچنین آمده است که در حال حاضر (سال ۱۳۴۶) در کوچه پس‌کوچه‌های تهران ۴۷۲ شیر فشاری (شیر عمومی) وجود دارد که مردم می‌توانند از آن به رایگان آب برای تمام مصارف خود تهیه کنند.


شیرفشاری آب در یکی از محلات قدیمی تهران