قرارداد محرمانه دولت انگلیس برای انتقال ۱۱۰ هزار یهودی به فلسطین


روزنامه اطلاعات؛ ۲۲ بهمن ۱۳۳۰:

«نورنبرگ - خبرگزاری فرانسه - دیروز در دادگاه نورنبرگ، موضوعی به میان آمد که تاکنون از نظر عمومی مخفی مانده بود. این موضوع مربوط به اسرار قراردادی بود که در زمان جنگ [جهانی دوم] بین انگلستان و رومانی برای نقل و انتقال یهودی‌ها منعقد گردیده بود. اسرار این قرارداد به طور جسته گریخته هنگامی فاش شد که «فرانس رادماخر» وزیر مشاور دولت نازی آلمان هیتلری از خود دفاع نمود. وی در جواب اتهامات دادستان که گفت یکصد و ده هزار نفر از یهودیان رومانی را برای کار اجباری از کشور خود خارج ساخته و معدوم نموده‌ای، گفت: این عمل یعنی آواره کردن یهودی‌ها به دستور مارشال انتونسکو [رهبر رومانی] صورت گرفته است. وی در سال ۱۹۴۱ قرارداد محرمانه‌ای با دولت انگلیس منعقد کرده و ضمن آن متعهد شده بود که یهودی‌های ساکن رومانی را برای اعزام به فلسطین و تشکیل کشور یهود، از آن مملکت اخراج نماید.»


قرارداد محرمانه دولت انگلیس برای انتقال ۱۱۰ هزار یهودی به فلسطینروزنامه اطلاعات؛ ۲۲ بهمن ۱۳۳۰