تأسیس مدارس علمیه دخترانه در قم


2073 بازدید

تأسیس مدارس علمیه دخترانه در قم


درباره : تاسیس مدارس علمیه دخترانه در شهر قم

از : 312

محترما باستحضار میرساند :

همانطوریکه استحضار دارند چندى قبل سازمان اطلاعات و امنیت قم اعلام نموده بود :

اخیرا آیت‏اله گلپایگانى مبادرت به تاسیس مدرسه علمیه دخترانه شبانه‏روزى، در خیابان صفائیه قم نموده که این مدرسه فاقد پلاک و تابلو میباشد. شرایط تحصیل در مدرسه مذکور داشتن سن بالاتر از 16 سال بوده و واعظى بنام عبدالسید محمودى (از روحانیون افراطى و اخلالگر) بعنوان سرپرست مدرسه و با همکارى سیدمهدى گلپایگانى تعداد 63 نفر دانش‏آموز دختر را که از شهرهاى کرمان، یزد، مشهد و قم و اراک میباشند، در آن اسکان داده‏اند. مدرسه مورد بحث تحت نظر سیدمهدى گلپایگانى اداره میشود و مدیره داخلى آن نیز خانم انورالملوک ادیب دادگر که قبلاً آموزگار بوده و حالیه بازنشسته شده، میباشد. بر اساس تصمیماتى که از طریق مسئولین مدرسه گرفته شده است، سرپرستى این مدرسه بعدا بعهده سید على‏اکبر یزدى فرزند عبدالوهاب واگذار گردیده و خواهر وى نیز بسمت مسئول امور مدرسه انتخاب شده است. در بررسیهائیکه بعمل آمد چنین استنباط گردید احتمالاً گلپایگانى بمنظور رقابت با دارالزهرا شریعتمدارى اقدام بتاسیس چنین مدرسه‏اى کرده باشد. برابر سوابق موجود قبلاً آیت‏اله شریعتمدارى مدرسه دخترانه‏اى در دارالتبلیغ اسلامى قم و یکى دیگر از روحانیون قم نیز مدرسه مشابهى تاسیس کرده بودند که چگونگى وضع این مدارس بعرض رسید و مقرر شد به وزارت آموزش و پرورش اعلام شود.

در اجراى اوامر اقدام شد و وزارت مذکور اعلام کرده بود که مدرسه دارالتبلیغ داراى شخصیت حقوقى است و مدرسه دیگر فاقد مجوز قانونى است که ترتیب جلوگیرى از ادامه کارش داده شده است.

مراتب طى گزارشى بعرض رسید و تیمسار ریاست ساواک مقرر فرمودند :

«وزارت آموزش و پرورش و عالى که اظهار داشته این مدارس فاقد ارزش قانونى است چه عکس‏العملى نشان داده»

در اجراى اوامر صادره شرح لازم به وزارت آموزش و پرورش نوشته شد. اینک وزارت مورد بحث چنین پاسخ داده است :

مدارس مشروحه زیر را حوزه‏هاى علمیه، بدون کسب مجوز از وزارت آموزش و پرورش دایر کرده‏اند و در آنها فقه اسلامى تدریس میگردد :

1ـ مدرسه علوم دینى دختران، مربوط به آیت‏اله گلپایگانى است و 70 نفر دانش‏آموز دختر از شهرستانهاى کرمان، یزد، مشهد و قم در آن بصورت شبانه روزى تحصیل میکنند.

2ـ دارالزهرا مربوط به شریعتمدارى است.

3ـ مکتب توحید نیز مربوط به نماینده خمینى است. وزارت آموزش و پرورش اضافه نموده :

نظریه باینکه مدارس یاد شده در بالا برنامه‏هاى مصوب وزارت آموزش و پرورش را اجرا نمیکنند و این مدارس امتیاز ندارند و دیپلم رسمى به فارغ‏التحصیلان نمیدهند، هیچگونه وابستگى به وزارت آموزش و پرورش ندارند، چنانچه مصلحت میدانند مقرر فرمایند بوسیله مقامات ذیصلاح از فعالیت آنها جلوگیرى بعمل آورند. مراتب براى استحضار و صدور هرگونه اوامر عالى در این زمینه بعرض

میرسد. به عرض تیمسار ریاست ساواک رسید تاریخ 17/10/36 بوزارت آموزش و پرورش اعلام این وظیفه شما است که بوضعیت مدارس رسیدگى نمائید نه مقامات دیگر. مقامات دیگر شما را از جریان امر مطلع مینمایند. ارتشبد نصیرى.