سرلشکر منوچهر خسروداد آخرین فرمانده هوانیروز ارتش رژیم شاه


3634 بازدید

سرلشکر منوچهر خسروداد آخرین فرمانده هوانیروز ارتش رژیم شاه