05 مهر 1387

سرلشکر منوچهر خسروداد آخرین فرمانده هوانیروز ارتش رژیم شاه


سرلشکر منوچهر خسروداد آخرین فرمانده هوانیروز ارتش رژیم شاه