سواره نظام پلیس جنوب نیروی سرکوبگر انگلیس درجنوب ایران


سواره نظام پلیس جنوب در میدان نقش جهان اصفهان در 1295 ه.ش (1916میلادی)
محل نگهداری عکس: آرشیو سنت آنتونی کالج آکسفورد در انگلستان
پلیس جنوب یا تپانچه‌داران جنوب پارس (به انگلیسی: South Persia Rifles) نیرویی نظامی بود که بریتانیا در آخر جنگ جهانی اول به بهانه مقابله با اقدامات آلمانی‌ها، به ویژه تحریکات واسموس، مأمور آلمانی در میان ایلات جنوب ایران ،تشکیل داد. پلیس جنوب اقدام های سرکوبگرانه خود را در مناطق جنوبی ایران، به‌ویژه در نی ریز وکرمان و شیراز سازمان دهی کرد.عدهٔ نفرات این نیرو درحدود ۵۶۰۰ نفر بود که ازسربازان مستعمرات آسیایی بریتانیا و عده‌ای سربازان محلی ایرانی تأمین شده بود. فرمانده این نیرو ژنرال سِر پرسی سایکس بود. برای آشنایی بیشتر با این نیروی استعماری به کتاب ارزشمند و پژوهشِ تاریخی تحت عنوان " مبارزات مردم فارس علیه پلیس جنوب " اثر استاد جمشید صداقت کیش به همت استاد علی شمس ، توسط موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی در اختیار علاقه مندان به تاریخ معاصر ایران قرار گرفته است مراجعه کنید.


سواره نظام پلیس جنوب نیروی سرکوبگر انگلیس درجنوب ایران