جلوگیری ساواک از توزیع جزوه «حکومت اسلامی»

جلسات درس امام خمینی(ره) در نجف با موضوع «حکومت اسلامی» و «ولایت فقیه»؛ بهمن‌ماه ۱۳۴۸


اشاره: امام خمینی(ره) در بهمن‌ماه ۱۳۴۸ و در جلسات درس خارج فقه خود در مسجد شیخ انصاری نجف، تدریس موضوع «حکومت اسلامی» و «ولایت فقیه» را آغاز کرد. مجموعه بیانات ایشان در این جلسات در همان ایام به صورت جزوه‌ای تحت عنوان «حکومت اسلامی» توسط مریدان ایشان چاپ و در ایران، عراق، لبنان، کویت و هنگام مراسم حج در عربستان سعودی توزیع شد. ساواک بعد از اطلاع از این موضوع، به کلیه شعبات خود در سراسر کشور این‌گونه دستور داد:«اخیراً خمینی در نجف سخنرانی نموده و گفتار وی به صورت جزوه و نوار به ایران آورده شده؛ از توزیع آن جلوگیری، و عاملین شناسایی و نتیجه را اعلام نمایند».


جلوگیری ساواک از توزیع جزوه «حکومت اسلامی»