بازهم از پول نفت ...


انتخاب و شرح سند از حمید قدس
1581 بازدید
فساد مالی پهلوی دوم ساواک

در سند پیش رو با برقراری  مقرری ماهانه برای یکی از عوامل رژیم پهلوی آشنا می شویم که حتی گزارشگر ساواک از علت پرداخت حقوق به سپهبد بازنشسته اظهار بی اطلاعی می کند. مهدی‌قلی علوی مقدم متولد سال ۱۲۸۰ در تهران و درگذشته در سال  ۱۳۶۳ در تهران. او  سپهبد نیروی زمینی بود و به مدت ۵ سال از ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۷ رئیس شهربانی کل کشور در زمان محمدرضا پهلوی را برعهده داشت . علوی مقدم به عنوان فرماندار نظامی تهران، از مسئولان سرکوب مردم در جریان قیام سی تیر ۱۳۳۱ به‌شمار می‌رفت.

متند کامل سند به شرح ذیل است:

تاریخ: 44/09/09

موضوع: علیقلی علوی‌مقدم

   نامبرده بالا (فرزند سپهبد بازنشسته علوی‌مقدم) که در حال حاضر در انگلستان بسر می‌برد و تلاش می‌نماید که در یکی از دانشگاههای امریکا و یا بیروت ثبت نام نماید. از طرف شرکت ملی نفت ایران حقوقی به مشارالیه پرداخت می‌شود که از میزان و علت پرداخت آن اطلاعی در دست نیست..

به استحضار مقام محترم مدیریت کل رسید به بخش 315 ارجاع فرموده اند.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
بازهم از پول نفت ...