همکاری اف.بی.آی و ساواک در سرکوب مخالفان شاه در آمریکا

وقتی پرویز ثابتی اف.بی.آی را سرزنش کرد


نشریه «پیام دانشجو»؛ بهمن‌ماه ۱۳۵۶:

«گرچه تاکنون هنوز اسناد بسیاری از جاسوسی اف.بی.آی در بین دانشجویان ایرانی علنی نشده است، ولی وجود این جاسوسی انکارناپذیر است. پرویز ثابتی، مرد شماره ۲ ساواک، در مصاحبه‌اش با خبرنگار روزنامه واشنگتن‌پست به این موضوع اعتراف کرده است. در گزارش این مصاحبه که در شماره مورخ ۳ سپتامبر ۱۹۷۶ [۱۲ شهریور ۱۳۵۵] این روزنامه چاپ شده، آمده است که «ثابتی اف.بی.آی را به خاطر عدم مراقبت بیشتر از گروه‌های پناهندگان و دانشجویان ایرانی سرزنش کرد.» احتمالاً «مراقبت بیشتر» از نظر ثابتی به معنی اِعمال ترور و خفقان عریانی است که او در ایران اِعمال می‌کند. البته در آمریکا اف.بی.آی ناچار است برای پیشبرد هدف‌های خود از متدهای «پیچیده»تری استفاده کند. به علاوه، اخیراً فاش شده است که منصور رفیع‌زاده، مسئول ساواک در آمریکا، رابط با اف.بی.آی نیز می‌باشد. با در نظر گرفتن درگیری بسیار زیاد ساواک در فعالیت‌های دانشجویی در آمریکا، مطمئناً دامنه همکاری ساواک و اف.بی.آی بسیار وسیع است. در سال ۱۹۷۶ در روزنامه‌های معتبر آمریکا فاش شد که ساواک دسته‌های ضربتی خود را برای قتل مخالفان شاه به آمریکا و اروپا گسیل داشته است. مسلّماً تصمیم به انجام چنین نقشه‌ای نمی‌تواند بدون همکاری و یا حداقل اطلاع اف.بی.آی بوده باشد.»


وقتی پرویز ثابتی اف.بی.آی را سرزنش کردنشریه «پیام دانشجو»؛ بهمن‌ماه ۱۳۵۶