جهت پرداخت هزینه های جاری ماهیانه

افتتاح حساب جدیدبانکی برای ساواک پس ازانحلال آن

مجوز شاپور بختیار برای پرداخت هزینه های ساواک در بهمن ماه 1357


در سند پیش رو چهار روز مانده به پیروزی انقلاب ، رئیس وقت بانک سپه از شاپور بختیار می خواهد به درخواست ساواک سپهبد مقدم ریاست وقت ساواک اجازه دهد از محل حساب های نزد این بانک صرف هزینه های جاری ساواک شود. بختیار هم با این نامه موافقت کرده است. جالب اینکه رئیس بانک توجه داده است که بر اساس لایحه پیشنهادی دولت ساواک منحل شده است اما اقای بختیار همچنان برداشت از حسابهای بانکی را مجاز اعلام می کند.

متن سند به شرح زیر است:

شماره : 19/ س                                 تاریخ : 18/11/1357
جناب آقای دکتر شاپور بختیار نخست‌وزیر
بانک سپه
موضوع: درخواست سازمان اطلاعات و امنیت کشور
محترماً به استحضار عالی می‌رساند :
سازمان اطلاعات و امنیت کشور سه فقره حساب جاری بستانکار نزد شعبه رضا شاه کبیر تهران این بانک افتتاح نموده که استفاده از حساب‌های جاری مذکور با امضای مشترک تیمسار سپهبد ناصر مقدم رئیس آن سازمان و دیگر امضا‌داران مجازی که طبق مقررات قبلاً معرفی نموده‌اند بوده است‌.
درتاریخ 1357/11/18برابرنامه شماره 17069/610 مورخ 1357/11/16 (که فتوکپی آن به پیوست تقدیم است‌) تیمسار سپهبد ناصر مقدم از طریق آن سازمان به این بانک اعلام نموده‌اند که به منظور پرداخت هزینه‌های جاری سازمان اطلاعات و امنیت کشور با افتتاح یک شماره حساب جاری جدید که حق برداشت از این حساب به امضای تیمسار سرلشکر محمود وزیری همدانی (احد[ی] از امضا‌داران قبلی در یکی از حساب‌های آن سازمان‌) و آقای مهدی تابش تواماً خواهد بود اقدام شود و فعلاً چکی به مبلغ 104/000/000/000 ریال از حساب جاری شماره یک که به نام آن سازمان نزد این بانک می‌باشد جهت انتقال وجه به حساب جاری مورد در خواست نیز ارسال نموده‌اند که با افتتاح حساب جدید و واریز این وجه به آن حساب متدرجاً برابر چک‌های صادره آتی به امضای آقایان فوق‌الذکر مورد استفاده واقع گردد.
ازآنجا که طبق مندرجات جراید و اعلام رسانه‌های گروهی انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور بر اساس لایحه تقدیمی دولت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌، بنابراین با عنایت به آن که سازمان اطلاعات و امنیت کشور از لحاظ سازمانی تابع نخست‌وزیری می‌باشد مستدعی است نظر عالی را نسبت به انجام تقاضای ساواک امر به ابلاغ فرمایند.
بانک سپه
موافقم [دستخط بختیار]


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
افتتاح حساب جدیدبانکی برای ساواک پس ازانحلال آن