تصویر تکان دهنده از وضعیت بیماران مبتلا به وبا در ایران


593 بازدید

تصویر تکان دهنده از وضعیت بیماران مبتلا به وبا در ایران
در اثر مبتلا شدن به بیماری های واگیردار در یکصد سال اخیر هزاران نفر در ایران جان خود را در دوره های مختلف از دست داده اند.