حضور امام خمینی در پای صندوق رأی


تصویری از حضور امام خمینی در انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۴

امام خمینی: مسأله، مسأله ریاست جمهور نیست، مسأله اسلام است

«...از مسائلی که ما در پیش داریم، الآن قضیه انتخابات رئیس جمهور است. من کار ندارم کی رئیس جمهور می‌شود، به من مربوط نیست، من خودم یک رأی دارم به هر که دلم می‌خواهد می‌دهم، شما هم همین طور. اما اگر بخواهید در مقابل دنیا اظهار حیات بکنید که بگویید ما بعد از گذشتن چندین سال زنده هستیم، باید مشارکت کنید. اگر -خدای نخواسته- از عدم مشارکت شما یک لطمه‌ای بر جمهوری اسلامی وارد بشود، بدانید که آحاد ما، که این خلاف را کرده باشیم -خدای نخواسته- مسئول هستیم؛ مسئول پیش خدا هستیم. مسأله، مسأله ریاست جمهور نیست؛ مسأله، مسأله اسلام است؛ مسأله، مسأله قواعد اسلام است؛ مسأله، مسأله حیثیت اسلام است و مسأله‌ای است که باید ما همه به آن اهمیت بدهیم و بیشتر از هر وقت و بیشتر از هر سال و هر دوره باید ان‌شاء الله، شرکت بکنیم و امیدوارم که همه شرکت بکنند...»(امام خمینی؛ ۸ مرداد ۱۳۶۴)


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
حضور امام خمینی در پای صندوق رأی