خواسته آیت الله گلپایگانی برای آزادی امام خمینی

آزادی بدون قید و شرط امام خواسته روحانیون قم در سال 1342


شماره: 1076 اداره یکم عملیات / بخش 312                         تاریخ: 42/4/02
موضوع: اقدامات روحانیون
   روزگذشته شیخ باقر انصاری اظهار می‌داشت چند روز قبل طبق قرار قبلی با تیمسار پاکروان ملاقات نموده و ایشان پیشنهاد نمودند که به قم رفته و با چندتن از روحانیون از جمله آیت‌الله گلپایگانی صحبت کنم و مشارالیه نیز به قم عزیمت نموده و در مذاکراتی که با آیت‌الله گلپایگانی به عمل آورده مشارالیه به هیچ‌وجه حاضر به عدول در اقدامات خود نیستند و فقط آزادی آیت‌الله خمینی را بدون قید و شرط خواستارند و به طوری‌ که اطلاع حاصل نموده در صورتی که در ظرف این هفته آیت‌الله خمینی آزاد نشود روحانیون که خود را برای اقدامات حادی در ایران و حتی کشور عراق و سوریه و مصر آماده نموده‌اند به مبارزه علیه دولت خواهند پرداخت.
 به پرونده فعالیت روحانیون ضمیمه شود.
تعداد نسخه: 5 نسخه.
گیرندگان: سه نسخه در بخش 312 ـ اداره سوم ـ اداره دوم.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
آزادی بدون قید و شرط امام خواسته روحانیون قم در سال 1342