گزارش ساواک از راهپیمایی عید فطر ۱۳۵۷ در تهران


 هم‌زمان با فرا رسیدن عید سعید فطر، در روز ۱۳ شهریور سال ۱۳۵۷، در چهار نقطه تهران نماز عید فطر برگزار شد: تپه‌های قیطریه در شمال، خیابان پیروزی(فرح آباد ژاله) در شرق، بزرگراه محمد علی جناح در غرب و نازی آباد در جنوب. بعد از اقامه نماز، نمازگزاران در حرکتی از پیش طراحی شده، اقدام به راهپیمایی به طرف مرکز شهر کردند. رهبری این تظاهرات را روحانیت مبارز تهران به عهده داشت. از نکات حائز اهمیتی که تا آن تاریخ بی‌سابقه بود، حضور چشمگیر زنانی بود که با چادر مشکی در میان راهپیمایان و اغلب پیشاپیش مردان در حرکت بودند. این تظاهرات بسیار مسالمت‌آمیز برگزار شد و سربازان مستقر در بین راه، با شاخه‌های گل و بوسه‌های مردم روبرو شدند. راهپیمایی مخصوص تهران نبود و در شهرهای دیگر نیز انجام شد.


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
گزارش ساواک از راهپیمایی عید فطر ۱۳۵۷ در تهران