نصرت بیگم مادربینظیر بوتو و شمس پهلوی


4274 بازدید

نصرت بیگم مادربینظیر بوتو و شمس پهلوی
دیدار «نصرت بیگم» مادر ایرانی‌الاصل بینظیر بوتو با شمس پهلوی