26 اردیبهشت 1386

نصرت بیگم مادربینظیر بوتو و شمس پهلوی


نصرت بیگم مادربینظیر بوتو و شمس پهلوی
دیدار «نصرت بیگم» مادر ایرانی‌الاصل بینظیر بوتو با شمس پهلوی