به مناسبت روز کارگر

وحشت وزیر رژیم پهلوی از کارگران


شماره : 2 ـ 3 ـ 0/33                                                                                              تاریخ : 6/9/36

موضوع : حزب مردم

کارگردانان حزب مردم در نظر دارند روز 21 آذر ماه جاری جلسه‌ای با حضور کلیه اعضا حزب در محل تالار فرهنگ تشکیل داده و از هیئت دولت و نمایندگان مجلسین و رؤساء ادارات نیز برای شرکت در این جلسه دعوت نمایند و این تصمیم کاملاً محرمانه است و به منظور جلوگیری از افشای آن در خارج فوق‌العاده کوشش می‌شود. از طرف حزب به افراد مورد اعتماد دستور داده شده که هر یک لااقل 10 نفر از افراد غیر حزبی را همراه خود به تالار فرهنگ بیاورند و ضمناً تاکید گردیده سعی کنند کارگران کوره‌پز خانه‌ها را هم با همان لباس کار مندرس و کثیف وارد جلسه مذکور بنمایند که به اولیاء امور نشان داده شوند. کارگردانان حزب مردم از این افراد قول شرافت گرفته‌اند که جریان را به هیچ یک از افراد حزبی و غیر حزبی اطلاع ندهند و تعداد مورد نظر را هم قبلاً آماده کنند تا در روز مزبور برای اعزام آنها اتوبوس از طرف حزب به محل فرستاده شود. مسئولین حزب قبلاً تصمیم داشته‌اند کارگران کوره‌پزخانه‌ها را با لباس مندرس نزد آقاخان بختیار وزیر کار برده و از ایشان بخواهند که نسبت به رفاه حال کارگران توجه زیادتری به عمل آید ولی چون اظهار شده که آقای وزیر کار از شنیدن نام کارگر وحشت و نفرت دارد از این تصمیم منصرف گردیده‌اند.

بعلت درج خبر در روزنامه‌ها، به فرموده اطلاعیه تقدیم نگردید. 20/9/36

دائره 4 ـ رونوشت به دایره 6 داده شود.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
وحشت وزیر رژیم پهلوی  از کارگران