جلسه مجلس به درخواست هویدا


1666 بازدید

جلسه مجلس به درخواست هویدا


موضوع : مجلس شوراى ملى

به : 327 تاریخ 29/2/48

از : 20 / ه / 8 شماره : 24527/20 ه 8

ساعت 0900 صبح روز یکشنبه 28/2/48 جلسه خصوصى مجلس شوراى ملى بنا به تقاضاى آقاى هویدا نخست‏وزیر تشکیل گردید.

در این جلسه آقاى نخست‏وزیر مشروحا درباره مذاکرات نفت و مسافرت خود به آلمان و پاکستان به مجلس اطلاعاتى داد و مخصوصا تاکید کرد که باید این اطلاعات مکتوم بماند و محرمانه تلقى شود.

آقاى هویدا درباره مذاکرات نفت گفت نه تنها ما توانستیم نظر شاهنشاه و دولت را درباره تامین مبلغ /1000 ملیون دلار در سال 48 بابت فروش نفت به کنسرسیوم بقبولانیم بلکه آنها قبول کرده‏اند که به جاى 1000 ملیون دلار مبلغ 1012 ملیون دلار در سال 48 به ما بپردازند. هویدا به طور شوخى افزود علت اینکه آنها حتى قبول کرده‏اند 12 ملیون دلار بیشتر بدهند براى این بوده که حرف ما درست درنیاید. زیرا آنها گفته بودند امکان ندارد که ما با مبلغ 1000 ملیون دلار مورد تقاضاى دولت ایران موافقت کنیم. هویدا در ضمن صحبت‏هاى خود از دکتر اقبال و روساى شرکت ملى نفت ایران که با آماده کردن آمارهاى دقیق بهانه‏هاى کنسرسیوم را خنثى ساخته‏اند مشروحا تشکر و قدردانى کرد.

در مورد نتیجه ثمربخش مذاکرات نفت و علت اینکه نباید موضوع در خارج درز کند. هویدا اظهار نمود اگر به طور دقیق کشورهاى عربى نفت‏خیز در خاورمیانه بفهمند که ما با کنسرسیوم موافقت کرده‏ایم ممکن است آنها هم شرکت‏هاى نفتى را تحت فشار قرار دهند و در نتیجه شرکت‏هاى مزبور نتوانند آنطور که باید سهم ما را بالا ببرند و در مورد مبلغ 1012 ملیون دلار باید گفته شود که در حدود 900 ملیون دلار سهم واقعى یا از فروش در سال 48 است ولى براى اینکه سهم ما براى اجراى طرحهاى عمرانى به هزار ملیون برسد کنسرسیوم موافقت کرده که بقیه مبلغ را به طور وام بدون سود در اختیار دولت ایران بگذارد که در واقع نتیجه براى ایران یکى خواهد بود. آقاى هویدا درباره سیاست آینده نفتى ایران گفت این صحیح نیست که ما نفت خود را همیشه بگذاریم خارجى ببرد و آنگاه براى ازدیاد منافع هر سال برویم و دست به دامن آنها بشویم و روى همین نظریه من (هویدا) به آلمان مسافرت کردم و ضمن مذاکرات با صدراعظم آلمان از سرمایه‏داران آن کشور خواستم که بیایند و در استخراج و حمل [و]نقل و تصفیه و فروش نفت با ما مشارکت نمایند و ما حالا فقط نفت خام مى‏فروشیم ولى با توافقى که با آلمان‏ها شده است ما در تمام مراحل استخراج و حمل و نقل و تصفیه و فروش نفت با آنها شریک خواهیم بود یعنى به طور مثال متفقا در حفر چاههاى نفت اقدام مى‏کنیم و سپس نفت را در کشتى هایى که متعلق به شرکت ملى نفت و آلمانهاست به آلمان حمل مى‏کنیم و سپس در پالایشگاهى که متعلق به آلمان و ایران است نفت را تصفیه مى‏کنیم و آنگاه نفت را در پمپ بنزینى که متعلق به ایران و آلمان است مى‏فروشیم و در واقع در تمام جریان نفت از استخراج تا اینکه بدست مصرف‏کننده برسد با هم مشارکت خواهیم داشت. در صورتى که حالا این طور نیست و ما فقط نفت خام را در بندر تحویل شرکت‏هاى بزرگ نفتى مى‏دهیم و آنها تمام بقیه عملیات مربوط به نفت را انجام مى‏دهند و منافع سرشارى به تنهایى مى‏برند و ایران از آن منافع محروم است.

آقاى هویدا اضافه نمود البته تمام این اعتقادى که دنیا به ایران دارد مربوط به ثبات سیاست ماست وگرنه سرمایه‏داران هیچ کشورى حاضر نبودند پول خود را به مخاطره بیاندازند و در همین سفر آلمان در حدود مبلغ 200 ملیون دلار اعتبار بدون اینکه دولت ایران تقاضا کند و یا اصرارى داشته باشد به بانک مرکزى ایران از طرف آلمان داده شده و این نشانه اعتماد و اطمینان سرمایه‏داران خارج به مملکت ما است.

در مورد دورنماى آینده نفتى. آقاى هویدا گفت طى مذاکراتى که با دولت ترکیه شده است مخصوصا بعد از بسته شدن کانال سوئز و مشکلاتى که در راه حمل سریع نفت به اروپا پیش آمده قرار شده است که با موافقت ترکیه ما یک لوله نفت از جنوب ایران به ترکیه بکشیم و در یکى از بنادر ترکیه در مدیترانه نفت را براى فروش به بازارهاى اروپا عرضه کنیم و در این زمینه نیز کارشناسان مشغول مطالعه هستند و امید است نتیجه مطلوب حاصل شود.

در مورد سفر به پاکستان آقاى هویدا افزود که مردم و دولت پاکستان به ایران و شاهنشاه ایران علاقه زیادى دارند و این علاقه را در مسافرت اخیر و بخصوص احترامات زیادى که نسبت به ایشان شده به خوبى مشاهده کرده است و در یکى از جلسات ژنرال یحیى خان حتى اظهار نموده که ایرانى و قزلباش است و همسرش نیز بختیارى است و متعاقب آن اغلب رجال حاضر در جلسه به نحوى از انحا مى‏خواسته‏اند ثابت کنند که رگ و ریشه ایرانى دارند و تمام این موفقیت‏هاى دولت و ملت ایران مرهون راهنمائیهاى حکیمانه شاهنشاه مى‏باشد.

بعد از بیانات آقاى هویدا رامبد لیدر فراکسیون پارلمانى حزب مردم طى بیاناتى از موفقیت‏هاى دولت تقدیر و تمجید کرد و به دولت درباره مذاکرات نفت و پیشرفتهایى که شده است تبریک گفت و اظهار داشت که در این گونه موارد تمام احزاب از اقلیت و اکثریت و تمام ملت ایران پشتیبان دولت هستند. رامبد در مورد نحوه اجراى برنامه‏هاى عمرانى و هزینه‏ها گفت که دولت نباید بگذارد اسراف و تبذیر شود و وجوهى که از نفت بدست مى‏آید حیف و میل شود. رامبد همچنین در مورد سیاست تبلیغات دولت در برابر روش عراق از دولت انتقاد کرد و گفت از اینکه ما جواب آنها را در مطبوعات و رادیو نمى‏دهیم ولى مظالم آنها را منعکس مى‏کنیم دولت اشتباه مى‏کند و ما باید به آنها بگوئیم که مثلاً در فلان مورد حق با ما است و خلاصه نباید دستگاه تبلیغاتى. ساکت بماند.

نظریه 20 / ه / 8 : صحت خبر درباره مذاکرات انجام شده به شرح فوق مورد تایید است. بارز

آقاى جریان بررسى ـ بهره‏بردارى