مجالس ختم آقا‌مصطفی خمینی در سراسر ایران


اول آبان ۱۳۵۶ ناگهان آقامصطفی خمینی، فرزند امام که در نجف در کنار پدر حضور داشت، درگذشت. امام به خاطر احتمال سوء‌استفاده و حاشیه‌سازی، اجازه‌ی کالبدشکافی جنازه را نداد و فرزندش پس از اقامه‌ی نماز بر پیکرش توسط آیت‌الله خوئی در حرم امیرالمومنین‌(ع) دفن شد.

 این فوتِ مبهم و رازآلود که توسط خیلی‌ها بیشتر رنگ و بوی شهادت داشت، بازتاب گسترده‌ای در فضای داخلی ایران داشت که مهمترینش برگزاری مجالس ختم متعدد در شهرهای مختلف بود. آنچه در ادامه می‌آید بیش از سی سند گزارش‌های ساواک از برگزاری این مراسم‌ها در سراسر ایران است.


مجالس ختم آقا‌مصطفی خمینی در سراسر ایراندستور پرویز ثابتی، رئیس اداره‌کل امنیت‌داخلی ساواک به شعبات همه استانها درباره مراسم‌های ختم
تلگراف تسلیت آیت‌الله العظمی گلپایگانی به امام‌خمینی

تلگراف تسلیت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی به امام‌خمینی

تلگراف تسلیت آیت‌الله سید صادق روحانی به امام‌خمینی

تلگراف تسلیت آیت‌الله مرتضی حائری از اساتید حوزه قم به امام‌خمینی

تلگراف تسلیت آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی و برادرش به امام‌خمینی

تلگراف تسلیت علمای امامیه‌ی کراچی پاکستان به امام‌خمینی

اعلامیه‌ی برگزاری مجلس ختم آقامصطفی خمینی توسط حوزه علمیه قم در مسجد اعظم

اعلامیه‌ی برگزاری مجلس ختم آقامصطفی خمینی در مسجد صدوق شهرری

اعلامیه‌ی برگزاری مجلس ختم آقامصطفی خمینی در مسجد سیدفقیه شهر بهبهان به دعوت جمعی از روحانیون این شهر

گزارش ساواک از برگزاری مجلس ختم در مسجد جامع خرمشهر

گزارش ساواک از برگزاری مجلس ختم در مسجد سیدعلی شهر قزوین و سخنرانی سید محمدحسن ابوترابی

گزارش رئیس ساواک قم از برگزاری مجلس ختم توسط آیت‌الله گلپایگانی در مسجد اعظم، ص1

گزارش رئیس ساواک قم از برگزاری مجلس ختم توسط آیت‌الله گلپایگانی در مسجد اعظم، ص2

گزارش دیگری از رئیس ساواک قم و حضور شش هزار نفر در مجلس ختم برقرار شده توسط آیت‌الله گلپایگانی

گزارش شهربانی قم از مجلس ختم برگزار شده توسط آیت‌الله شریعتمداری در مسجد اعظم

گزارش شهربانی قم از مجلس ختم برگزار شده توسط آیت‌الله مرعشی نجفی

گزارش ساواک فارس از برگزاری مجلس ختم توسط علمای شیراز در مسجد مولا، ص1

گزارش ساواک فارس از برگزاری مجلس ختم توسط علمای شیراز در مسجد مولا، ص2

گزارش ساواک قم از برگزاری مجلس ختم در کاشان

نصب پیام تسلیت فوت آقامصطفی و اعلامیه جدید امام‌خمینی در مدرسه خان قم

مجلس ختم در مسجد جامع تهران و سخنرانی عبدالرضا حجازی در روز سوم آبان

گزارش تفصیلی از برگزاری مجلس ختم در مسجد جامع بازار تهران با حضور دوهزار نفر از مردم در روز 5 آبان، ص1

گزارش تفصیلی از برگزاری مجلس ختم در مسجد جامع بازار تهران با حضور دوهزار نفر از مردم در روز 5 آبان، ص2

گزارش تفصیلی از برگزاری مجلس ختم در مسجد جامع بازار تهران با حضور دوهزار نفر از مردم در روز 5 آبان، ص3

برگزاری مجلس ختم در مسجد ملاهاشم مشهد با سخنرانی شیخ علی تهرانی،ص1

برگزاری مجلس ختم در مسجد ملاهاشم مشهد با سخنرانی شیخ علی تهرانی،ص2

پیام تسلیت آقایان سیدابوالفضل و سید رضا موسوی زنجانی و جمعی از روحانیون تهران و اعلام برگزاری مراسم ختم در 8 آبان در مسجد ارک

پیام تسلیت جمعی از دانشگاهیان و روشنفکران و بازاریان تهران و اعلام برگزاری مراسم ختم در 8 آبان در مسجد ارک

گزارش ساواک تهران از برگزاری مجلس ختم در مسجد ارک با حضور هشت هزار نفر و سخنرانی حسن روحانی، ص1

گزارش ساواک تهران از برگزاری مجلس ختم در مسجد ارک با حضور هشت هزار نفر و سخنرانی حسن روحانی، ص2

گزارش ساواک لرستان از برگزاری مجلس ختم در حوزه علمیه خرم‌آباد

گزارش ساواک تهران از برگزاری مجلس ختم در مسجد جامع بازار با سخنرانی پسر شیخ عباس قمی، روز 7 آبان

برگزاری مجلس ختم در مسجد لرزاده تهران با سخنرانی آیت‌الله عمید زنجانی

برگزاری مجلس ختم در منزل آیت‌الله سید عبدالله شیرازی در مشهد

برقراری مجلس ختم در مسجد همت تجریش تهران