سندی از فساد اخلاقی اشرف پهلوی


سندی از فساد اخلاقی اشرف پهلوی
شنود مکالمات تلفنی گیلدا [معروف به طلا، معشوقۀ محمدرضا پهلوی] توسط ساواک . اهمیت این سند با مُهر سرّی ساواک، در آن است که نشان می دهد اشرف پهلوی در سن 54 سالگی با آنکه متاهل بود همچنان بدنبال رابطه غیر اخلاقی بوده است . دراین سند کارشناس ساواک یافته های خود را از مکالمه گیلدا با دوستش در باره روابط اشرف و فردی به نام سامی روایت می کند در خلال آن به نقش اشرف در معتاد کردن دیگران به هروئین نیز اشاره دارد.