بازخوانی سرنگونی دو هواپیمای آمریکایی توسط کوبا


1410 بازدید

 آمریکایی‌ها از همان پیروزی انقلاب کوبا اقدامات خود را علیه دولت مردمی فیدل کاسترو آغاز کردند. مشاهده مشی ضدامپریالیستی کوبا باعث شد، کاخ سفید برای جلوگیری از ایجاد یک موج ضدامپریالیستی– لااقل در آمریکای لاتین- به هر اقدام ممکنی دست بزند.

با ناکام ماندن به کارگیری نیروی نظامی و برخورد مستقیم، به ویژه درجریان نبرد خلیج خوک‌‏ها در 1961م، از یک سو، اقدام به تحریم اقتصادی و از سوی دیگر پذیرش مهاجرین کوبایى و مخالفان نظام سوسیالیستی کوبا و تجهیز آن‌ها، سیاست اصلی آمریکایی‌ها را تشکیل داد.

سرنگونی دو هواپیمای امریکایی توسط کوبا+عکس

در ادامه این روند که سال‏هاست ادامه دارد، در  1996م (در چنین روزی) جنگنده‌های کوبا، دو هواپیمای آمریکایى را که به حریم هوایى آن کشور تجاوز کرده بودند، سرنگون ساختند. دو هواپیمای مذکور اگر چه کوچک و غیرنظامی بودند اما با تبعیدیان و فراریان کوبایى مقیم در فلوریدای امریکا در تماس و ارتباط بودند.

آمریکایی‌ها بلافاصله با این ادعا که هواپیماهای مذکور بر فراز آب‏های بین‏ المللی مورد حمله قرار گرفته‏ اند اقدامات خود را علیه هاوانا تشدید کردند. در 26 فوریه همان سال بیل کلینتون -رئیس جمهور وقت آمریکا- تحریم‏های جدیدی علیه این کشور اعلام نمود. این اقدام آمریکا با مخالفت کشورهای اروپایى و همسایگان آمریکا مواجه شد و چهارده کشور آمریکای لاتین نیز با تحریم کوبا توسط واشنگتن مخالفت کردند.

سرنگونی دو هواپیمای امریکایی توسط کوبا+عکس

با این همه، اقدامات آمریکا و مقاومت کوبا نشان داد که ابرقدرتیِ آمریکا در عرصه بین‏‌الملل به‌شدت مورد سؤال بوده و خدشه‌پذیر است

گروه تاریخ مشرق- آمریکایی‌ها از همان پیروزی انقلاب کوبا اقدامات خود را علیه دولت مردمی فیدل کاسترو آغاز کردند. مشاهده مشی ضدامپریالیستی کوبا باعث شد، کاخ سفید برای جلوگیری از ایجاد یک موج ضدامپریالیستی– لااقل در آمریکای لاتین- به هر اقدام ممکنی دست بزند.

با ناکام ماندن به کارگیری نیروی نظامی و برخورد مستقیم، به ویژه درجریان نبرد خلیج خوک‌‏ها در 1961م، از یک سو، اقدام به تحریم اقتصادی و از سوی دیگر پذیرش مهاجرین کوبایى و مخالفان نظام سوسیالیستی کوبا و تجهیز آن‌ها، سیاست اصلی آمریکایی‌ها را تشکیل داد.

 

 

سرنگونی دو هواپیمای امریکایی توسط کوبا+عکس

 

در ادامه این روند که سال‏هاست ادامه دارد، در  1996م (در چنین روزی) جنگنده‌های کوبا، دو هواپیمای آمریکایى را که به حریم هوایى آن کشور تجاوز کرده بودند، سرنگون ساختند. دو هواپیمای مذکور اگر چه کوچک و غیرنظامی بودند اما با تبعیدیان و فراریان کوبایى مقیم در فلوریدای امریکا در تماس و ارتباط بودند.

آمریکایی‌ها بلافاصله با این ادعا که هواپیماهای مذکور بر فراز آب‏های بین‏ المللی مورد حمله قرار گرفته‏ اند اقدامات خود را علیه هاوانا تشدید کردند. در 26 فوریه همان سال بیل کلینتون -رئیس جمهور وقت آمریکا- تحریم‏های جدیدی علیه این کشور اعلام نمود. این اقدام آمریکا با مخالفت کشورهای اروپایى و همسایگان آمریکا مواجه شد و چهارده کشور آمریکای لاتین نیز با تحریم کوبا توسط واشنگتن مخالفت کردند.

سرنگونی دو هواپیمای امریکایی توسط کوبا+عکس

با این همه، اقدامات آمریکا و مقاومت کوبا نشان داد که ابرقدرتیِ آمریکا در عرصه بین‏‌الملل به‌شدت مورد سؤال بوده و خدشه‌پذیر است.


مشرق