اولین قطار در ایران و اولین خط آهن در تبریز


خط آهن تهران به سمت شهر ری اولین خط آهن ایران محسوب میشود که البته در ابتدا کسی به آن قطار نمیگفته بلکه " ماشین دودی " نامی بود که مردم عادی به اولین قطار در مسیر تهران-ری اختصاص دادند.و علت این نامگذار یاین بوده است که از در حین حرکت دودی از دودکش بالای قطار خارج میشده .ماشین دودی را میشود در اصل اولین تراموای تهران دانست. لازم به ذکر است که ماشین دودی در مجموع دارای دو ایستگاه بوده است ، یکی در حوالی خیابان دروازه خراسان که میدان قیام و پارک کوثر فعلی میباشد و دیگری که به عنوان ایستگاه پایانی درنظر گرفته میشود روبه روی حرم شاه عبد العظیم میباشد.نکته جالب اینجاست که به ایستگاه های ماشین دودی نیز ایستگاه نمیگفتند بلکه نامی که در آن زمان به آن تعلق گرفت نام " گار" بوده است . چون بلژیکی های سازنده لوکوموتیو و اجراء کننده خط آهن این قطار به زبان فرانسوی صحبت می کردند، برای محل توقف قطار و سوار شدن مسافران از واژه فرانوسوی "گار" استفاده می کردند و مردم هم در ان زمان به تبع آنها گار می گفتند. بعدها کلمه ایستگاه جایگزین استیشن و گار در فارسی شد .


اولین قطار در ایران و اولین خط آهن در تبریز