پشتیبانی گسترده مردم از دولت مهندس بازرگان


پشتیبانی گسترده مردم از دولت مهندس بازرگان
مردم ایران با تظاهرات میلیونی خود در سراسر کشور در پشتیبانی از دولت مهندس مهدی بازرگان، بار دیگر حمایت قاطع خود را از انقلاب اسلامی نشان دادند