عقیده دکتر مصدق در مورد سیاستمداران آمریکا

مصدق: من با آمریکایی‌ها دشمن نیستم


«مجله«الاثنین»چاپ قاهره،درآخرین شماره خود تحت عنوان«چاهی که چرچیل برای دکتر مصدق کَند»، چنین نوشت: «یکی از خبرنگاران آمریکائی که در جلسات اولیه محاکمه دکتر مصدق در تهران حضور داشته، فرصتی به دست آورده و از نخست‌وزیر سابق ایران پرسیده است:«در این ماجرا[کودتای 28 مرداد]، آمریکا یا انگلیس، کدام یک را مسئول می‌دانید؟» و دکتر مصدق چنین جواب داده است:«آمریکائی‌ها به نظر من بچه‌های ریش‌داری هستند؛ آنها در سیاست خام و از مقاصد پنهانی انگلیسها بی‌خبرند؛ من با آمریکائی‌ها دشمن نبوده‌ام و نیستم[!]، زیرا می‌دانم این نفوذ سیاست انگلستان است که آنها را به راه ناصواب می‌کشاند و من با اصل شر و فساد مبارزه می‌کنم، نه با سایه آن؛ من می‌دانم که این چاه را چرچیل برای من کَنده و بنابراین یقین دارم که مسئول حقیقی این ماجرا، سیاست استعماری انگلستان است.»


مجله خواندنیها؛ 10 آذر 1332
مصدق: من با آمریکایی‌ها دشمن نیستم