روز قدس روز حیات اسلام است


علی معصومی
890 بازدید
انقلاب اسلامی فلسطین

 روز قدس روز حیات اسلام است

نهضت جهانی اسلام و مساله نجات فلسطین از چنگال صهیونیسم و حامیان آن برای امام خمینی به قدری اهمیت داشت که ایشان در همان ماه های اول پیروزی انقلاب اسلامی و درحالی که هنوز از تولد انقلاب اسلامی شش ماه نگذشته بود درتاریخ 16 مرداد ماه 1358 هـ . ش آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس اعلام کردند و طی پیامی به عموم ملل مسلمان چنین فرمودند :

بسم الله الرحمن الرحیم

من در طی سالیان دراز خطر اسرائیل غاصب را گوشزد مسلمین نمودم که اکنون این روزها به حملات وحشیانه خود به برادران و خواهران فلسطینی شدت بخشیده است و بویژه در جنوب لبنان به قصد نابودی مبارزان فلسطینی پیاپی خانه و کاشانه ایشان را بمباران می کند. من از عموم مسلمانان جهان و دولت های اسلامی می خواهم که برای کوتاه کردن دست این غاصب و پشتیبانان آن به هم بپیوندند و جمیع مسلمانان جهان را دعوت می کنم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را که از ایام قدر است و می تواند تعیین کننده سرنوشت مردم فلسطین نیز باشد به عنوان روز قدس انتخاب و طی مراسمی همبستگی بین المللی مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان اعلام نمایند. از خداوند متعال پیروزی مسلمانان را بر اهل کفر خواستارم (صحیفه امام جلد 9 ص 267 )

اعلام روز جهانی قدس در روزها و ماه هایی صورت گرفت که انقلاب اسلامی در داخل ایران با مشکلات فراوان و سهمگینی دست و پنجه نرم می کرد و رهبران انقلابی مشغول مقابله با انواع توطئه هایی بودند که از سوی دشمنان داخلی و خارجی و عوامل آن ها بر نظام اسلامی تحمیل شده بود. بنابر این اعلام روز جهانی قدس در چنین اوضاع و احوال بیان گر وجه دیگری از اهمیت مساله نجات فلسطین و نهضت جهانی اسلام در نگاه امام خمینی است .

گرچه سبب و هدف اصلی اعلام روز جهانی قدس متمرکز کردن مجموع توان فرهنگی تبلیغاتی سیاسی اقتصادی روانی و نظامی جهان اسلام برای نجات فلسطین از چنگال صهیونیسم می باشد ولی روز قدس نمادی برای آزادی همه سرزمین های اسلامی از چنگال دشمنان است بنابر این وقتی می گوییم روز قدس یعنی روز همه سرزمین های اسلامی و روز همه سرزمین های مسلمان نشین که در چنگال دشمنان اسلام قرار دارند. به عبارت دیگر اعلام روز قدس تنها به این مفهوم و برای این هدف نیست که به مسلمانان تاکید شود که تمام توان فرهنگی تبلیغاتی سیاسی اقتصادی روانی و نظامی خود در راه آزادی فلسطین به کار گیرند بلکه هدف جامع تری که آزادی قدس نیز در درون آن قرار می گیرد این است که مسلمانان با تمام توان در راه آزادی و نجات همه سرزمین های اسلامی بکوشند و اجازه ندهند حتی یک وجب از خاک مسلمانان در دست بیگانگان باقی بماند. بالاتر از این حتی آزاد ساختن سرزمین های اسلامی از سیطره عوامل مزدور و عواملی که در ظاهر لباس خودی و لباس مسلمانی پوشیده اند ولی در عمل و در باطن در جرگه دشمنان اسلام قرار دارند نیز در چشم انداز و دایره شمول روز جهانی قدس قرار می گیرد و به همین دلیل است که امام خمینی می فرماید : روز قدس یک روز جهانی است روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است روز مقابله ملت هایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیرآمریکا هستند. روز قدس روزی است که باید این دنباله روهای رژیم سابق در ایران (رژیم های وابسته به آمریکا و سایر دشمنان اسلام ) و آن توطئه چین های رژیم فاسد و ابر قدرت ها در سایر جاها مخصوصا در لبنان تکلیف خودشان را بدانند روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرت ها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطره شما به واسطه عمال خبیث شما نخواهد بود(صحیفه امام جلد 9 ص 276 تا 279 )

بنابر این اگر بخواهیم از نگاه امام خمینی به روز قدس نظر بیفکنیم باید بگوییم که در حال حاضر روز قدس هم روز فلسطین و روز نجات قدس است وهم روز عراق روز افغانستان روز لبنان و روز کلیه سرزمین های اسلامی که اکنون هدف تجاوز و تهدید دشمنان اسلام قرار گرفته اند همچنان روز آزادی همه کشورها و سرزمین اسلامی که به طور غیرمستقیم تحت سیطره آمریکا می باشند نیز می باشد. در این روز مسلمان ها علاوه بر اینکه فریاد آزادی فلسطین عراق و افغانستان را سر می دهند باید برای آزادی سرزمین های اسلامی از چنگال عاملان و وابستگان و همدستان آمریکا در منطقه و در کل جهان اسلام نیز فریاد بزنند. البته فریاد زدن فقط مقدمه کار و آتش تهیه است و آنچه اساسی می باشد اقدام عملی است که می تواند کار ساز باشد و دست دشمنان و عوامل آن ها را از سرزمین های اسلامی قطع کند.

مفهوم دیگر روز قدس از نظر امام خمینی وداع با توقف و درجا زدن مسلمانان و جوامع اسلامی و حرکت به سمت اهداف عالی و همه جانبه اسلام است . بنابر این روز قدس یعنی روز حرکت و روز پویایی مسلمانان . در این روز باید به همه مسلمانان تاکید شود و همه مسلمانان باید به خاطر داشته باشند که دوران رکود و سکونی که طی چندین قرن به یکی از مهم ترین مصایب جوامع اسلامی تبدیل شده بود به سرآمده است و مسلمانی که رکود و سکون پیشه کند نه تنها سبب می شود که همواره به خواری و ذلت بیفتد و نوکری ملل و جوامع دیگر را بکند بلکه در انجام تکالیف و وظایف مسلمانی هم کاملا مقصر است و نمی توان نام مسلمان واقعی بر او نهاد.

امام خمینی می فرماید : روز قدس اعلام این مطلب است که ای مسلمین به پیش ! ای مسلمین به پیش برای پیشرفت در همه اقطار عالم (صحیفه نور جلد 8 ص 233 و 234 ) .

روز قدس روز بیداری مسلمین و روز احیای اسلام است در این روز باید مسلمانان به احیای اسلام به احیای حکومت اسلامی و به احیای هر آنچه رنگ و بوی اسلامی دارد بیندیشند. امام خمینی در این باره می فرماید : روز قدس روز اسلام است . روز قدس روزی است که اسلام را باید احیا کرد و باید احیا بکنیم اسلام و قوانین اسلام را در ممالک اسلامی روز قدس روز حیات اسلام است . باید مسلمین به هوش بیایند باید بفهمند قدرتی را که مسلمین دارند روز قدس فقط روز فلسطین نیست روز اسلام است روز حکومت اسلامی است روزی است که باید جمهوری اسلامی در سراسر کشورها بیرق آن برافراشته شود(صحیفه امام جلد 9 ص 276 تا 279 )

مفهوم روز قدس از نظر امام خمینی به قدری وسیع و همه جانبه است که تقریبا تمام مسائل و مشکلات جهان اسلام و مسلمانان به ویژه آنچه پیرامون روابط جهان اسلام با سایر قدرت ها و آنچه پیرامون روابط مسلمانان با رژیم های نامشروع وجود دارد را دربر می گیرد.

از نظر امام خمینی روز قدس روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است روز مقابله مسلمانان با ابرقدرت های دشمن اسلام است روز شناخت منافقان جهان اسلام از مومنان و متعهدان است . روز تشخیص دولت های خائن از دولت های خادم است روز قطع آمال شیطانی ابرقدرت ها است روز خروج مسلمانان از انزوا است روز اعلام استقلال همه جوامع اسلامی است روز هزیمت ظالمان و روز عزت مظلومان است و روز همه چیزهایی است که به عنوان مشکل و مساله مسلمانان و جوامع اسلامی مطرح است .

نگاه جامع امام خمینی در باره روز قدس را می توان در این بیانات ایشان یافت :

روز قدس روزی است که باید مستضعفین مجهز بشوند در مقابل مستکبرین و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند روزی است که بین منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین این روز را روز قدس می دانند و عمل می کنند به آنچه باید بکنند و منافقین آنهایی که با ابرقدرت ها در زیر پرده آشنائی دارند و با اسرائیل دوستی در این روز بی تفاوت هستند یا ملت ها را نمی گذارند که تظاهرکنند. روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملت های مستضعف معلوم شود. باید ملت های مستضعف اعلام وجود بکنند در مقابل مستکبرین باید همانطور که ایران قیام کرد و دماغ مستکبرین را به خاک مالید و خواهد مالید تمام ملت ها قیام کنند و این جرثومه های فساد را به زباله دان ها بریزند.

روز قدس روزی است که باید همت کنید و همت کنیم که قدس را نجات بدهیم و برادران لبنانی را از این فشارها نجات بدهیم روزی است که باید تمام مستضعفین را از چنگال مستکبرین بیرون بیاوریم روزی است که باید جامعه مسلمین همه اظهار وجود بکنند و هشدار بدهند به ابرقدرت هالله روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرت ها هشدار داد که باید دست خود را از روی مستضعفین بردارید و سرجای خود بنشینید. اسرائیل دشمن بشریت . دشمن انسان که هر روز غائله ایجاد می کند و برادرهای ما را در جنوب لبنان به آتش می کشد باید بداند که دیگر ارباب های او رنگی ندارند در دنیا و باید انزوا اختیار کنند.

روز قدس روزی است که باید به ابرقدرتها فهماند که دیگر آنها نمی توانند در ممالک اسلامی پیشروی کنند. من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم (ص ) می دانم و روزی است که باید ما تمام قوای خودمان را مجهز کنیم و مسلمین از آن انزوائی که آنها را کشانده بودند خارج شوند و با تمام قدرت و قوت در مقابل اجانب بایستند و ما در مقابل اجانب با تمام قوا ایستاده ایم و نخواهیم اجازه داد کسان دیگر در مملکت ما دخالت کنند و مسلمین نباید اجازه بدهند که کسان دیگر در ممالکشان دخالت کنند. در روز قدس ملت ها باید به حکومت هائی که خائن هستند هشدار دهند روز قدس روزی است که ما خواهیم فهمید چه اشخاصی و چه رژیم هائی با توطئه گرهای بین المللی موافقت دارند و با اسلام مخالفت . آنهائی که شرکت ندارند مخالف با اسلام هستند و موافق با اسرائیل و آنهائی که شرکت کردند متعهد هستند و موافق با اسلام و مخالف با دشمنان اسلام که در راس آنها آمریکا و اسرائیل است . روز امتیاز حق از باطل است روز جدائی حق و باطل است . (صحیفه امام جلد 9 ص 276 و 279 )

اگر مسلمان ها به روز قدس با همان دیدگاه جامع و همه جانبه ای که امام خمینی در نظر داشت بنگرند و متعهدانه به آن عمل کنند قطعا همه چیز با سرعت تمام به نفع جهان اسلام خواهد شد و عزت مسلمانان و حیات اسلام به فرازمندترین نقطه ممکن خواهد رسید و عمر ستمگران و مستکبران جهانی به پایان خواهد رسید.

امام خمینی : روز قدس روزی است که باید به ابرقدرتها فهماند که دیگر آنها نمی توانند در ممالک اسلامی پیشروی کنند. من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم (ص ) می دانم و روزی است که باید ما تمام قوای خودمان را مجهز کنیم و مسلمین از آن انزوائی که آنها را کشانده بودند خارج شوند و با تمام قدرت و قوت در مقابل اجانب بایستند و ما در مقابل اجانب با تمام قوا ایستاده ایم

امام خمینی : روز قدس روزی است که باید مستضعفین مجهز بشوند در مقابل مستکبرین و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند روزی است که بین منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین این روز را روز قدس می دانند و عمل می کنند به آنچه باید بکنند و منافقین آنهائی که با ابرقدرت ها در زیر پرده آشنائی دارند و با اسرائیل دوست در این روز بی تفاوت هستند یا ملت ها را نمی گذارند که تظاهرکنند. روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملت های مستضعف معلوم شود. باید ملت های مستضعف اعلام وجود بکنند در مقابل مستکبرین

امام خمینی : روز قدس روز اسلام است . روز قدس روزی است که اسلام را باید احیا کرد و باید احیا بکنیم اسلام و قوانین اسلام را در ممالک اسلامی روز قدس روز حیات اسلام است . باید مسلمین به هوش بیایند باید بفهمند قدرتی را که مسلمین دارند روز قدس فقط روز فلسطین نیست روز اسلام است که باید جمهوری اسلامی در سراسر کشورها بیرق آن برافراشته شود


روزنامه جمهوری اسلامی چهاردهم مهر ۱۳۸۶