اعلام همبستگی پرسنل هوانیروز اصفهان با امام خمینی


سرّی
تظاهرات ضد ملی تعدادی از پرسنل یگان هوانیروز در اصفهان
ساعت 14 روز 15/11/57 حدود سیصد نفر از پرسنل یگان فوق‌الذکر در شهر اصفهان با لباس فرم مقابل مسجد سیّد شهر مزبور اقدام به تظاهرات ضد دولتی نموده و همبستگی خود را با آیت الله خمینی اعلام داشته‌اند. ضمناً حدود ساعت 18 همان روز تعدادی حدود پنج‌هزار نفر در فلکه احمدآباد اجتماع که بین آنان قریب پانصد نفر از پرسنل واحد مذکور با لباس نظامی نیز حضور داشته و آیت الله طاهری در این اجتماع اظهار نموده «احساسات شما را به آیت الله خمینی تلگراف خواهم کرد تا دولت تصور نکند ما در اینجا ساکت نشسته‌ایم. ما همه گوش به فرمان آیت الله خمینی هستیم».
ارزیابی خبر: خبر صحت دارد.
 


اعلام همبستگی پرسنل هوانیروز اصفهان با امام خمینی