گلایه روزنامه مصری «اخبارالیوم» از سفر محمدرضا پهلوی به انگلستان در بحبوحه جنگ اعراب و اسرائیل

ما انتظار داشتیم شاه ایران را در فلسطین ببینیم


مجله خواندنیها؛ ۲۶ مرداد ۱۳۲۷ (به نقل از روزنامه مصری «اخبارالیوم»):

«مسافرت شاه ایران به انگلستان موجب تعجّب کشورهای عربی و اسلامی گردید. ما دوست داشتیم به جای این خبر بشنویم که اعلیحضرت شاه ایران از فلسطین و ارتش‌های عرب و اسلام که برای نجات دادن عرب از جنایت‌های صهیونیست‌ها در آن کشور می‌جنگند، دیدن می‌کند. و نیز ما دوست می‌داشتیم که بشنویم ایشان یک لشگر ایرانی برای شرکت در جنگ به فلسطین فرستاده‌اند یا مبلغی برای کمک به مجاهدین فلسطین هدیه کرده‌اند. مسافرت شاه به انگلستان در این روزهای به‌خصوص و در این وقتی که انگلستان رویه خود را در برابر کشورهای عرب تغییر داده و در زیر سایه پرچم امریکا و تهدید آن[!] قرار گرفته است، در کشورهای عرب و اسلامی با تأسف و اندوه تلقی می‌شود. این موضوع فرصت خوبی برای صهیونیست‌هاست که از این مسافرت به نفع خود استفاده کنند و تبلیغاتی درباره آن انتشار دهند که ضررش از همه بیشتر متوجه کشور اسلامی ایران خواهد بود».


ما انتظار داشتیم شاه ایران را در فلسطین ببینیم