سیاست های ضد فرهنگی رژیم شاه

هفته نامه ننگین این هفته در اسناد ساواک


یکی از سیاست های ضد فرهنگی و ضد دینی در دوره محمد رضا شاه ایجاد نشریاتی بود که به نام مدرن سازی جامعه ایران تلاش می کردند جوانان ایرانی را به انحراف بکشانند. رژم شاه که دین باوری و بازگشت به ارزش های اسلامی را زمینه ساز سقوط رژیم خود می دانست تلاش می کرد انتشار عکس های مستهجن در روزنامه ها ، هفته نامه ها و ماهنامه های رنگین ، را عادی سازی کند. انها با نادیده گرفتن باورها و اعتقادات اکثریت جامعه ایرانی تلاش میکردند اینگونه اقدام ها را در راستای توسعه نفوذ غرب و تضعیف مبانی دین سازمان دهی کنند . در نقطه اوج این سیاست ضد اخلاقی انتشار هفته نامه مستهجن تحت عنوان " این هفته" بود که شرح ماجرای کامل ان را می توانید در مقاله تحلیلی اسنادی در نشانه ای زیر مطالعه کنید:

https://psri.ir/?id=etwyvhir


هفته نامه ننگین این هفته در اسناد ساواک

سند شماره 1


صفحه دوم از سند شماره 1


صفحه اول از سند شماره 2


صفحه دوم از سند شماره 2


سند شماره 3


شناسنامه مجله این هفته


انعکاس خبر انفجار مجله این هفته در روزنامه اطلاعات 12 اردیبهشت 1351