بهائی‌ها یک گروه سیاسی هستند


انتخاب و شرح سند از سید جواد جوادی
144 بازدید
بهائیت آمریکا رژیم پهلوی

اشاره:

«بهائیت» سازمانی سیاسی است که سازه‌های سازمانی آن در اوایل قرن بیستم در ایالات متحده شکل گرفت و از آن به بعد به عنوان یک سازمان آمریکایی در محافل سیاسی مطرح گردید. گسترش دامنه نفوذ و اقتدار بهائیان در دوران پهلوی به صورت تدریجی بود و این روند بعد از کودتای 28 مرداد 1332 و با افزایش نفوذ قدرت آمریکا در ایران، تشدید شد و در دوران نخست‌وزیری امیرعباس هویدا به اوج و کمال خود رسید.

***

ترجمه بخشی از متن سند به شرح ذیل است:

تاریخ: 23 اوت 1979(1 شهریور 1358)

موضوع: روابط ایران و آمریکا و موضوع حقوق بشر

«...کاردار مجدداً مسأله بهائی‌ها را پیش کشید.[ابراهیم] یزدی جواب داد که بهائی‌ها یک گروه سیاسی(political group) هستند که توسط شاه به آنها موقعیت ممتازی(privileged position) داده شده بود. با وجود این تا زمانی که بهائیان ایران درگیر مسائل سیاسی به عنوان یک گروه سیاسی نشوند، با آنها نیز مانند سایر ایرانیان رفتار خواهد شد. کاردار گفت که بهائیان آمریکا نگران این گروه در ایران می‌باشند. یزدی گفت بعضی از ایرانیان نیز نگران وضع سرخپوستان آمریکا می‌باشند...»


اسناد لانه جاسوسی آمریکا؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی؛ کتاب چهارم؛ صص 298 و 299
بهائی‌ها یک گروه سیاسی هستند