اظهار نظر ساواک در مورد شهید مفتح


تاریخ سند: ۱۷ مهر ۱۳۵۲

 

خیلی محرمانه

از: ساواک

به: ریاست شهربانی کل کشور(اداره اطلاعات)

درباره: شیخ محمد مفتح فرزند محمود

نظر به این که نامبرده بالا از روحانیون افراطی و ممنوع‌المنبر است، لذا انتخاب مشارالیه به عنوان متصدی مسجد جاوید از نظر این سازمان به مصلحت نیست. مراتب جهت آگاهی اعلام می‌گردد.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور ـ ارتشبد نصیری

 

 

برای مطالعه اسناد بیشتر درباره شهید آیت‌الله مفتح به اینجا مراجعه فرمایید


اظهار نظر ساواک در مورد شهید مفتح