راهپیمایی عظیم مردم ایران در اربعین ۵۷


 

میلیونها نفر به انقلاب رأی اعتماد دادند

رادیو لندن: میلیونها نفری که دیروز(29 دی) در تظاهرات شرکت کردند با قدم خود رأی دادند و گفتند که ایران باید یک رژیم اسلامی داشته باشد، به دور از نفوذ غرب و کمونیست ها.
 

 


راهپیمایی عظیم مردم ایران در اربعین ۵۷