تظاهرات‌ ضداسرائیلی در جریان بازی تیم فوتبال ایران و اسرائیل


تظاهرات‌ ضداسرائیلی در جریان بازی تیم فوتبال ایران و اسرائیل

در فروردین‌ 1349 در جریان‌ مسابقات‌ فوتبال‌ ایران‌ و اسرائیل‌ در تهران،‌ تظاهرات‌ ضداسرائیلی‌ بار دیگر هیجان‌ به‌ راه‌ انداخت احساسات ضد اسرائیلی مردم به حدی بالا گرفت که شاه را به شدت عصبانی کرد.

با تداوم نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی، روند احساسات‌ ضداسرائیلی‌ در ایران‌ روبه‌ رشد بود. جریان‌ جنگ‌ اکتبر 1973 و مواضع‌ شدید امام‌خمینی‌، مراجع‌ و روحانیون‌ علیه‌ اسرائیل‌، موجی‌ از احساسات ‌ضداسرائیلی‌ و حمایت‌ از فلسطین‌ را در ایران‌ به‌ وجود آورد. در بسیاری‌ از شهرها تظاهرات‌ خودجوشی‌ صورت‌ گرفت‌ که‌ رهبری‌ مذهبی‌ آنها را تشویق‌ می‌کرد.

در کتاب چهارده سال رقابت استراتژیک شیعه در ایران که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ و منتشر شده است با اشاره به برگزاری فوتبال میان ایران و اسرائیل آمده است: در فروردین‌ 1349 در جریان‌ مسابقات‌ فوتبال‌ ایران‌ و اسرائیل‌ در تهران،‌ تظاهرات‌ ضداسرائیلی‌ بار دیگر هیجان‌ به‌ راه‌ انداخت‌. پس‌ از خاتمه‌ بازی‌ و شکست‌ تیم‌ اسرائیل‌، جمعیت‌ تماشاگر از میدان‌ امجدیه‌ به‌ حرکت‌ درآمد و پس‌ از سنگ‌باران‌ کردن‌ دفتر هواپیمایی‌ ال‌عال‌ و با شعارهای‌ ضدآمریکایی‌ و ضداسرائیلی‌ و به ‌طرفداری‌ از فلسطینیان‌ با پلیس‌ درگیر شدند.

شاه‌ در مقابل‌ این‌ تظاهرات‌ به‌ شدت‌ عصبانی‌ شد. به‌ روایت‌ علم‌ «شاه‌ را برآشفته ‌دیدم‌. علت‌ را جویا شدم‌؛ گفت‌: در شهر اتفاقات‌ ناخوشایندی‌ رخ‌ داده‌. گروهی ‌دانشجو شعارهایی‌ به‌ وضوح‌ کمونیستی‌ داده‌اند. هیچ‌ نوع‌ پیروزی‌ در فوتبال‌، شعارهایی ‌از قبیل‌ زنده‌ باد مردم‌ فلسطین‌ یا مرگ‌ به‌ صهیونیسم‌ را توجیه‌ نمی‌کند. سازمان‌های‌ امنیتی‌ هم‌ نتوانسته‌اند منبع‌ آشوب‌ را کشف‌ کنند.»

 

مصطفی حائری‌زاده نیز در خاطرات خود که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ و منتشر شده است با اشاره به موج ضد اسرائلی در میان مردم ایران بعد از فوتبال ایران و اسرائیل می‌گوید: هنگامی که مسابقه به نفع ایران تمام شد، دستگاه سخت به وحشت افتاد. یادم است برق قسمتی از شهر را قطع کردند. من درچهارراه ولیعصر بودم. تمام خیابان‌ها مملو از جمعیت بود. مردم شعار می‌دادند و علیه موش دایان شعر می‌خواندند. تمام تاکسی‌ها، اتوبوس‌ها و سواری‌ها چراغ‌هایشان را روشن کرده و بوق می‌زدند. در هیچ قنادی‌ای شیرینی نمانده بود. خودم شاهد بودم پنج شش نفر وارد یک قنادی شدند. دوهزارتومان پول به صاحب مغازه دادند و گفتند: «آقا این پیشت باشد». بعد هم سینی‌های پر از شیرینی را برداشته و به خیابان بردند تا به مردم تعارف کنند. روز بعد فوتبالیست‌های اسرائیلی تحت حفاظت شدید امنیتی از کشور خارج شدند و دستگاه فهمید در این کشور هیچ جایی برای اسرائیل وجود ندارد.


پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛