دکتر محمد مصدق و هری ترومن رئیس جمهور آمریکا


دیدار دکتر محمد مصدق با هری ترومن در کاخ سفید در اکتبر 1951 .

دکتر مصدق برای دفاع از مواضع ایران در شورای امنیت سازمان ملل در مهر ماه 1330 عازم نیویورک شد . پس از دفاع جانانه او از مواضع ایران در قبال شکایت انگلیس بخاطر ملی شدن صنعت نفت در ایران ، مصدق به واشینگتن رفت تا ضمن ملاقات با هری ترومن رئیس جمهوری آمریکا از حزب دمکرات، حمایت آمریکا را در برابر فشار سیاسی و اقتصادی انگلیس بدست آورد. اما مصدق این اصل بدیهی را نادیده گرفت که قدرتهای بزرگ بر سر سلطه جویی بر کشورهای ضعیف با یکدیگر کنار می آیند. با این حال مصدق تصور می کرد انگیزه ضد کمونیستی ترومن این امکان را به ایران می دهد که آمریکا در رقابت با شوروی به نفع ایران در برابر فشارهای انگلیس ، وارد عمل شود . ترومن در ابتدا وعده های مساعدی هم داد اما از آنجا که اودر انتخابات دو سال بعد در سال 1953 از رقیب جمهوری خواهش ژنرال آیزنهار شکست خورد، تغییر رئیس جمهور در آمریکا در عمل سیاست آمریکا در قبال ایران را تغییر داد . آیزنهاور بصورت علنی با انگلیسی ها متحد شدند و در نهایت با طراحی کودتا دولت مصدق را در 28 مرداد 1332سرنگون کردند. بدین ترتیب بار دیگر صحت این درس بزرگ تاریخی به اثبات رسید که نمی توان به وعده های آمریکا و هر دولت سلطه جو دیگر اعتماد کرد.


دکتر محمد مصدق و هری ترومن رئیس جمهور آمریکا