مجموعه عکس های تظاهرات مردم تبریز در 29 بهمن 1356


مجموعه عکس های تظاهرات مردم تبریز در 29 بهمن 1356تظاهرات مردم تبریز پیشاپیش جمعیت آیت الله قاضی طباطبایی