نمایی از تظاهرات عظیم مردم تهران در اربعین سال ۱۳۵۷


نهضت حسینی...

راهپیمائی و تظاهرات میلیونی مردم تهران و شهرستانها در اربعین سال ۵۷، ضربه مهلکی دیگر بر پیکره رژیم پهلوی...

پس از راهپیمائی های عظیم تاسوعا و عاشورا، در راهپیمائی میلیونی اربعین ۵۷ نیز ملت ایران بار دیگر به ندای امام خمینی لبیک گفت...


نمایی از تظاهرات عظیم مردم تهران در اربعین سال ۱۳۵۷