نمایی از تظاهرات عظیم مردم تهران در اربعین سال 1357


2458 بازدید

نمایی از تظاهرات عظیم مردم تهران در اربعین سال 1357
نهضت حسینی...

راهپیمائی و تظاهرات میلیونی مردم تهران و شهرستانها در اربعین سال 57، ضربه مهلکی دیگر بر پیکره رژیم پهلوی...

پس از راهپیمائی های عظیم تاسوعا و عاشورا، در راهپیمائی میلیونی اربعین 57 نیز ملت ایران بار دیگر به ندای امام خمینی لبیک گفت...