همبستگی پرسنل هوانیروز اصفهان با انقلاب اسلامی


تاریخ سند: ۱۵ بهمن ۱۳۵۷

سرّی

تظاهرات ضد ملی تعدادی از پرسنل یگان هوانیروز در اصفهان

ساعت ۱۴ روز ۵۷/۱۱/۱۵ حدود سیصد نفر از پرسنل یگان فوق‌الذکر در شهر اصفهان با لباس فرم مقابل مسجد سیّد شهر مزبور اقدام به تظاهرات ضد دولتی نموده و همبستگی خود را با آیت‌الله خمینی اعلام داشته‌اند. ضمناً حدود ساعت ۱۸ همان روز تعدادی حدود پنج‌هزار نفر در فلکه احمدآباد اجتماع که بین آنان قریب پانصدنفر از پرسنل واحد مذکور با لباس نظامی نیز حضور داشته و آیت‌الله طاهری در این اجتماع اظهار نموده «احساسات شما را به آیت‌الله خمینی تلگراف خواهم کرد تا دولت تصور نکند ما در اینجا ساکت نشسته‌ایم. ما همه گوش به فرمان آیت‌الله خمینی هستیم».

ارزیابی خبر: خبر صحت دارد.


همبستگی پرسنل هوانیروز اصفهان با انقلاب اسلامی