سیاستمداری که پیشنهاد شاه برای نخست وزیر شدن را رد کرد


9943 بازدید

سیاستمداری که پیشنهاد شاه برای نخست وزیر شدن را رد کرد

غلام‏حسین صدیقى سیاستمداری بود که پیشنهاد شاه برای نخست وزیر شدن را رد کرد. صدیقی فرزند حسین اعتضاد در 1284 ش در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایى و متوسطه را در مدارس آلیانس و دارالفنون به پایان رسانید. او در شمار دومین گروه از دانشجویان اعزامى به خارج از کشور، در سال 1308 به اروپا اعزام شد. در فرانسه دوره دانشسراى سن‏کلود را گذراند و از دانشگاه پاریس دانش‏نامه دکترى دریافت کرد. پس از بازگشت به کشور در 1317 در دانشسراى عالى و دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به استادى برگزیده شد و به تدریس پرداخت و از سال 1322 تا 1332 نماینده دانشکده ادبیات در شوراى دانشگاه بود. در 1330 در کابینه دکتر مصدق به عنوان وزیرپست و تلگراف منصوب شد و پس از مدتى تا کودتاى 28 مرداد 1332 وزیر کشور این کابینه بود. با پیروزى کودتاگران وى نیز با سایر همکاران مصدق در زندان لشکر 2 زرهى تحت‏نظر قرار گرفت و پانزده ماه در زندان به سر برد. پس از آزادى بیشتر به تدریس در دانشگاه پرداخت و در 1337 مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى را بنیاد نهاد که تا بازنشستگى با نظارت وى اداره مى‏شد.

در 1357 با اوجگیرى انقلاب اسلامى، در حالى که سابقه همکارى با اعضاى جبهه ملى را داشت از سوى شاه کاندیداى نخست‏وزیرى شد اما پس از چند جلسه مذاکره این مسؤولیت را نپذیرفت.

دکتر صدیقى روز دوشنبه 9 اردیبهشت 1370 پس از یک دوره بیمارى بدرود حیات گفت و در ابن‏بابویه به خاک سپرده شد.


دفتر ادبیات انقلاب اسلامی