مردم ایران در تدارک استقبالی باشکوه از امام خمینی


مردم ایران در تدارک استقبالی باشکوه از امام خمینی
مردم ایران در بزرگترین استقبال قرن، چشم انتظار بازگشت رهبر محبوب خود به آغوش وطن هستند