از بین بردن مشروبات الکلی انبار هتل کنتیننتال (لاله)؛بهمن ۱۳۵۷


3702 بازدید

از بین بردن مشروبات الکلی انبار هتل کنتیننتال (لاله)؛بهمن ۱۳۵۷