از بین بردن مشروبات الکلی انبار هتل کنتیننتال (لاله)؛بهمن ۱۳۵۷


2502 بازدید

از بین بردن مشروبات الکلی انبار هتل کنتیننتال (لاله)؛بهمن ۱۳۵۷