23 آبان 1396

از بین بردن مشروبات الکلی انبار هتل کنتیننتال (لاله)؛بهمن ۱۳۵۷


از بین بردن مشروبات الکلی انبار هتل کنتیننتال (لاله)؛بهمن ۱۳۵۷